Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Dani evropske baštine, objavljena je priča “This story is a bridge” prof. dr Anđele Jakšić- Stojanović, dekanice Fakulteta za kulturu i turizam

Na sajtu Dani evropske baštine, objavljena je priča “This story is a bridge” prof. dr Anđele Jakšić- Stojanović, dekanice Fakulteta za kulturu i turizam, u koautorstvu sa prof. dr Nevenom Šerićem, redovnim profesorom sa Ekonomskog fakulteta Sveučišta u Splitu.

Svakog septembra, 50 potpisnica Evropske konvencije o kulturi Savjeta Evrope, koja ima za cilj da ustanovi i promoviše evropski kulturni identitet i nasljeđe, međusobno razumijevanje i uvažavanje kulturne raznolikosti evropskih naroda, organizuje u isto vrijeme promociju evropskih vrijednosti kreiranjem i realizacijom programa kojima se podstiče međukulturalni dijalog, promovišu lokalne vještine i tradicije, kao i dobre prakse.
 
Kako je Crna Gora jedna od 50 potpisnica, Ministarstvo kulture i medija takođe svake godine, u saradnji sa institucijama kulture, organizacijama i obrazovnim institucijama promoviše Dane evropske baštine.
 
Objavljenu priču možete pročitati u nastavku: https://www.europeanheritagedays.com/.../This-story-is-a...
Priče koje su odabrane za objavljivanje dostupne su na linku:
🎨 Ilustracija: prof. dr Dino Karailo