Obavještenja

blog-img
Rok za prijavu tema diplomskih radova FKT - opšti smjer

Potrebno je da kolege koje prijavljuju temu za junski rok, pošalju aneks sa prijavom iste u naznačenim rokovima u Pravilniku koji je moguće pronaći u sekciji Download. Pristigli aneksi nakon toga se neće uzimati u obzir. Sva pitanja i nedoumice u vezi sa Pravilnikom možete slati na diplomski.fkt@udg.edu.me