Predavači

Saradnik
Aleksandra Gogić

Aleksandra Gogić rođena je 13. juna 1997. godine u Pljevljima. Osnovnu školu “Ristan Pavlović” završila je kao dobitnica diplome Luča A. Gimnaziju “Tanasije Pejatović” završila je kao dobitnica diplome Luča B. Nakon završene gimnazije upisuje Fakultet političkih nauka, smjer Međunarodni odnosi. Aleksandra Gogić je osnovne i specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka završila sa prosječnom ocjenom A (9,51; 9,80). Tokom studija je više puta nagrađivana za izuzetne uspjehe- dobitnica je nagrade Fakulteta političkih nauka za najbolje studente/kinje generacije, kao i nagrade grada Pljevalja za najbolje studente/kinje grada.

Trenutno je studentkinja master studija na  Fakultetu političkih nauka, smjer Međunarodni odnosi. Dio master studija provela je na Slobodnom Univerzitetu u Berlinu kao dobitnica stipendije. Prva je kandidatkinja iz Crne Gore koja je učestvovala na međunarodnom programu liderstva  Fonda za američke studije (The Fund for American Studies).

Sfera interesovanja su joj diplomatija, kultura, geopoltika,  političke i ekonomske slobode i ljudska prava. Trenutno je saradnica u nastavi i administrativnim poslovima na Fakultetu za kulturu i turizam.

Učestvovala je u brojnim projektima, konferencijama i članica je  brojnih organizacija od kojih izdvaja:

 

- Alumnistkinja Fonda za američke studije (TFAS Alumni)

- Mlada liderka OEBS-a u borbi protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma u Crnoj Gori (Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju)

- Članica Mladih Atlanskog saveza Crne Gore (YATA Montenegro)

- Članica Udruženja mladih za strateško upravljanje rizicima i krizama (YASRCM)

- IVF Wo/Men Western Balkan project ( Humanity in action- BIH, Visegrad Fund)

- Regional Youth Peace Lab 2021 project (RYCO, United Nations Peacebuilding, UNFPA, Fondacija Mozaik)

- Škola za mlade lidere CG u EU ( Evropski pokret CG)

- Sezonska škola pametne specijalizacije (Crnogorska Panevropska Unija)

- Škola rodne ravnopravnosti (CEDEM, Ministarstvo pravde ljudskih i manjinskih prava)

- “Hajde da govorimo o Evropi”-ideje i vrijednosti ( Crnogorska Panevropska unija, Konrad Adenauer Stiftung)

- “Crna Gora: od strategije pametne specijalizacije 2024 do EU agende integracija” (Crnogorska Panevropska unija, Ministarstvo nauke, Ministarstvo ekonomije, DAAD)

- Škola demokratije i ljudskih prava  i dr.

Aleksandra Gogić
Kontakt podaci