Predavači

Saradnik
dr Milica Daković Tadić

dr Milica Daković Tadić

OBRAZOVANJE

Rođena je 13. oktobra 1981 u Nikšiću. Osnovnu školu „Luka Simonović“ i Gimnaziju „Stojan Cerović“ završila je u Nikšiću kao đak generacije i dobitnik diplome »Luča I«.

Ekonomski fakultet završila je u Podgorici. Diplomirala na smjeru „Preduzetništvo i preduzetničke finansije“- rukovodilac prof. dr Veselin Vukotić koji je bio i mentor na diplomskom radu čija je tema: „Aspekti psihologije investitora“. U toku studija nagrađivana za ostvaren uspjeh na fakultetu.

 

Prva istraživačka iskustva na projektima analize finansijskih izvještaja i istraživačkim projektima u biznis sektoru stiče u Centru za preduzetništvo i ekonomski razvoj-Podgorica.

Praktični trogodišnji rad u reviziji i računovodstvu stiče u kompanijama „HLB Montenegro“, „Erc system“ i Bencom – Herceg Novi.

Uporedo radi teorijsku analizu i istraživanje iz oblasti računovodstva i revizije na postdiplomskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, smjer „Finansijska i računovodstvena analiza“- rukovodilac prof. dr Kata Škarić Jovanović gdje je i magistrirala na temu „Izazovi i prioriteti revizije u savremenom poslovanju". Mentor na magistarskom radu bio je prof. dr Vladimir Poznanić, ekonomski fakultet, Univerzitet Beograd.

Školske 2011/12 upisuje doktorske studije „“Medjunarodna ekonomija“, Fakultet za medjunarodnu ekonomiju finansije i biznis, Univerzitet Donja Gorica – rukovodilac prof. dr Veselin Vukotić.

Odbranila je doktorsku tezu: „Veza poslovnog računovodstva i nacionalnog računovodstva: analiza različitosti i preporuke za konvergenciju“. Mentorka rada prof. dr Maja Drakić-Grgur.

Dobitnica je nagrade za najbolji doktorat Centralne banke Crne Gore za 2017. godinu

 

PROFESIONALNO USKUSTVO

Od 2009. godine angažovana je kao asistent na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju finansije i biznis (FMEFB) i Fakultetu za informacione sisteme i tehnologije (FIST) na osnovnim i postdiplomskim studijama na predmetima računovodsva i finansijskog izvještavanja, analize i procjene vrijednosti kompanija, interne i eksterne revizije i društvenog računovodstva. Od 2016. godine angažovana je i na Fakultetu za kulturu i turizam i Međunarodnom hotelijerstvu i menadžment na predmetima iz oblasti računovodstva.

 

Profesionalno je angažovana na analizi i unaprjeđenju poslovanja kompanija u Crnoj Gori kao i na međunarodnim projektima jačanja administrativnih procedura, edukacije i unaprjeđenje procesa finansijskog izvještavanja u javnom sektoru i lokalnim samoupravama u Crnoj Gori- projekti za UN organizacije, OECD i Evropsku komisiju.

Od 2012. godine tutor/predavač je na programu obuke i međunarodne sertifikacije internih revizora u javnom sektoru i od 2015. godine takođe tutor/ predavač na programu obuke i međunarodne sertifikacije za računovođe u javnom sektoru - Projekti Ministarstva finansija Crne Gore, Center of Excellence in Finance (CEF) Slovenija, The Charted Institute of Public Finance & Accounting (CIPFA).

Od 2016. godine angažovana je na projektima unaprjeđenja i edukacije u oblasti računovodstvenih standarada u finansijskom sektoru.

Posjeduje veći broj licenci/sertifikata od kojih izdvaja:

Sertifikovani tutor od strane The Charted Institute of Public Finance & Accounting (CIPFA),United Kingdom, London – za interne revizore u javnom sektoru,

Sertifikovani tutor od strane The Charted Institute of Public Finance & Accounting (CIPFA),United Kingdom, London – za računovođe u javnom sektoru

Certicate of Attendance, SAP Introduction Training

 

DRUGE PROFESIONALNE AKTIVNOSTI

Član je više stručnih radnih tijela iz sistema računovodstva i obrazovanja:

Član radne grupe za lokalizaciju programa međunarodne sertifikacije internih revizora Centra za izvrsnost Slovenija i Ministartsva finansija Crne Gore.

Član pregovaračkog poglavlja 16 – Porezi.

Član Sektorske komisije za turizam, trgovinu i ugostiteljstvo - Ministarstvo prosvjete.

Učestvuje na više stručnih konferencija i pohađa veći broj specijalističkih obuka u zemlji i inostranstvu iz oblasti računovodstva, finansija i makroekonomije, od kojih izdvaja međunarodne konferencije u organizaciji Univerziteta Donja Gorica u Podgorici: Free Market Road Show, The European Resource Bank Meeting, Baltic Management Development Association 15th Annual Conference, MECAS- Mediterranean Economy, Culture, Architecture and Security conference gdje je i izlagala naučni rad, zatim specijalističke i studijske obuke u organizaciji Univerziteta Beograd u Tokiju i Moskvi, Center of Excellence in Finance (CEF) Slovenija u Podgorici i Univerziteta Buck's New University u Londonu, The Instituto Politécnico do Porto (Polytechnic Institute of Porto.

Objavila veći broj radova u domaćim i međuarodnim časopisima iz oblasti računovodstva i finansija.

 

Link between business and national accounting: analysis of differences and recommendations for convergence", Bankar, Association of Montenegrin banks, may 2018, ISSN 1800-7465

Challenges of the concept of education in the context of globalization and isolationism, Institute of Social Sciences, Center for Economic Research, Belgrade, 2017

Development of general methodological platform link business accounting and national accounting, “Migration and development”, Institute of Social Sciences, Belgrade 2016, ISBN:978-86-7093-164-0

Impact of globalization in contest of link business and national accounting, “Globalization and culture,Institute of Social Sciences, Belgrade, 2015; ISBN: 978-86-7093-157-2

Problems of measurement (calculation) and the valuation of balance sheet positions of a business accounting for the needs of national accounting: the economic account of production and value added, Podgorica, 2014;

Methodological bases link business and national accounting, Podgorica, 2014; Entrepreneurial Economy;

View the historical circumstances that led to the connection of the business and national accounting, Podgorica, 2013; Entrepreneurial Economy;

Education of internal auditors in Montenegro, Institute of Social Sciences, Beograd, 2013.

Code of ethics for certified public accountants in the context of economic development, „Population and Development“,Institute of Social Sciences, Beograd, 2012; ISBN: 978-86-7093-140-4

Auditing profession, ethics and standards in the operation of global development, „Balkan and EU“, Institute of Social Sciences, Beograd, (2011); ISBN: 978-86-7093-137-4.

Development of audit in new conditions, “Entrepreneurial economy”, Volume 16, Issue II, Podgorica (2010); ISSN: 1451-6659; „Crises and development”, Institute of Social Sciences, Beograd, 2010; ISBN: 978-86-7093-133-6

 

Živi u Podgorici. Udata je i ima dvoje djece.

dr Milica Daković Tadić
Objavljeni radovi
 • Link between business and national accounting: analysis of differences and recommendations for convergence"
 • Časopis | Bankar
 • Izdavač | Association of Montenegrin banks
 • Država izdavača | Montenegro
 • Godina izdanja | 2018
 • Kategorija | K1
 • ISBN | SSN 1800-7465
 • Ključne riječi | business and national accounting
Učešće na konferencijama
 • IPSAS from International perspective
 • 13. februar 2020. / Montenegro
 • REVENUE FROM NON-EXCHANGE TRANSACTIONS (TAXES AND TRANSFERS), REVENUE FROM EXCHANGE TRANSACTIONS
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | Revenues, public sector
 • Issues and lessons learnt on the path to accrual accounting
 • 23. januar 2019. / Montenegro
 • Presentation of financial statements for public sector: overview
 • Rad u konferencijskom časopisu
 • Kategorija | K6
 • Ključne riječi | financial statements, public sector