Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Radosav Božović

Dr Radosav Ratko Božović (Banja Luka, 1934) bio je redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu (za predmete: Teorija kulture, Sociologija kulture, Kulturna politika, Javno mnjenje), dugogodišnji šef Katedre za novinarstvo i političku sociologiju.

Gimnaziju završio u Nikšiću, a Filozofski fakultet u Beogradu 1959. godine. Član je Udruženja književnika Srbije i NUNS-a.Magistrirao 1967, a doktorirao 1971. godine. Uža specijalizacija: teorija i sociologija kulture, sociologija slobodnog vremena i sociologija umetnosti. Držao predavanja i na redovnim i na poslediplomskim studijama. Bio je rukovodilac smera Sociologija kulture i kulturna politika na postdiplomskim studijama Fakulteta političkih nauka, gde je držao predavanja iz predmeta Fenomeni modernog sveta. Bio je profesor na Fakultetu dramskih umetnosti i Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu (za predmet: Sociologija umetnosti), na Filološkom fakultetu u Beogradu na smeru Sociologija jezika i književnosti poslediplomskih studija (za predmet:.Sociologija masovnih komunikacija) i na poslediplomskim studijama Arhitektonskog fakulteta u Beogradu (za predmet: Kultura urbanog vremena). Predavao je Teoriju kulture na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. U Podgorici, predavao je na Fakultetu vizuelnih umetnosti na Mediteran univerzitetu. Deset godina proveo je kao predavač Sociologije kulture na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Nikšiću. Radio je i kao jugoslovenski dopisnik francuskog časopisa za svetsku politiku Democratie Nouvelle (Nova demokratija) i urednik edicije „Kultura i društvo” (IP „Vuk Karadžić”, Beograd) i biblioteke „Poenta” (IP „Unireks”, Nikšić). Studijski boravio u Parizu 1972 - 1973. godine, a u Njujorku 1986, 1992, 2006. Trenutno predaje Sociologiju umjetnosti na Fakultetu umjetnosti na UDG univerziteta u Podgorici, i Fakultetu za kulturu i turizam na istom Univerzitetu.

Član je srpskog žirija Saveta za borbu protiv korupcije koji dodeljuje nagradu "Verica Barać" i u žiriju Lige eksperata-LEX koji dodeljuje nagradu Vitez poziva.

 

Bibliografija

Autor je oko 300 naučnih i 150 stručnih radova, 15 naučnih projekata. Glavna su mu dela:

 • Kultura slobodnog vremena (1971) [1]
 • Metamorfoze igre (1972)
 • Iskušenja slobodnog vremena (1975) [2]
 • Usud igre (1977)
 • Nedoumice oko kulture (1978)
 • Lavirinti kulture (1984) [3]
 • Pod znakom pitanja (1985)
 • Kroz crveno (1989)
 • Kult – ura (1990)
 • Noćna mora (1990)
 • Izveštaj iz ludnice (1993)
 • Razbijeno ogledalo (1997)
 • Putovanje u noć (1997) [4]
 • Nulta tačka (1997) [5]
 • Sedmorica iz Stradije (1998)
 • Uzaludna knjiga (1999) [6]
 • Bez maske (1999)
 • Sedmo nebo (2000) [7]
 • Dnevnik 2000 (2000) [8]
 • Dominacija i otpor (2000) [9]
 • U traganju za dokolicom (2004)
 • Sumrak vrline (2004)
 • Ludosti uma (2006)[10]
 • Leksikon kulturologije (2006)
 • Od Stradije do Stradije
 • 1-2 (2007)
  Poenta (2007) [11]
 • Play (2oo8)
 • Psi i njihovi prijatelji (2009)
 • Ram za sliku (2010) [12]
 • Prijatelj (2010) [13]
 • Tišina dokolice (2010) [14]
 • Sedmorica protiv Mene (2010)
 • O psima i ljudima (2011) [16]
 • Moje simpatije (2012) [17]
 • Šapa u ruci (2012) [18]
 • Neošišani (2014) [19]
 • Igra ili ništa (2014) [20]
 • Ne ostavljaj me (2014)
 • Paradoksi medijske slobode (2015)
 • Bravure duha (2015) [22]
 • Tragovima moga psa (2015)
  Sjaj u očima,2016.
  Molitva osame,2016.

Nagrade

 • „Đorđe Fišer“ 2012. godine, za doprinos razvoju humora i satire.
 • "Radoje Domanovic" 2016. godine za teorijski pristup satiri
  “Tipar”, 2016, za životno delo za humor i satiru
  Muškarac životnog stila,2013.
  Porodica bistrih potoka,2017.
  Dobio je nagradu za studiju “Paradoksi medijske slobode” časopisa Dialogos, kao najbolje delo u region iz teorije medija 2015. godine.
  Dobio je međunarodnu nagradu-priznanje povodom Svetskog dana životinja za izuzetno zalaganje u zaštiti dobrobiti životinja i humanog i zakonitog postupanja sa napuštenim životinjama,2017.

 

 

 

 

dr Radosav Božović
Predmeti
Kontakt podaci