Predavači

Saradnik iz prakse
mr Igor Kilibarda

Igor Kilibarda je diplomirao na Fakultetu za medjunarodnu ekonomiju, finanasije i biznis na Unviverzitetu Dona Gorica, a magistrirao je na Međunardnoj ekonomiji, takodje na Univerzitetu Donja Gorica.

Ima preko deset  godina radnog iskustva u Institutu za Strateske Studije i Projekcije. Bio je aktivno ukljčen u realizaciju preko dvadeset projekata i istraživanja u Crnoj Gori. Takođe, ima značajno iskustvo u: (i) analizama politika i propisa; (ii) Makroekonomskim analizama (član je različitih projekata koji su uključivali sveukupne makroekonomske analize, kao što su analize makroekonomskih performansi, analize makroekonomskih trendova, finansijske stabilnosti itd.), (iii) vođenju kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih projekata, uključujući prikupljanje podataka, razvoj baze podataka i analiza podataka pomoću SPSS softvera.

Bio je koordinator projekata u projektima koje finansira EU, kao što su: Nova uloga organizacija civilnog društva u implementaciji i praćenju javne politike na lokalnom nivou, IPA 2011 Program podrške civilnom društvu Crne Gore; Atraktivni Dunav (Dunavski program tranzicijske saradnje Interreg Danube; COMPOSE (Delegacija EU REG Fonda za razvoj EU u CG), Zelena partnerstva (Nemačka, Freiburg,: Posjeta modelu održivosti). Takođe, bio  je “Klaster razvojni agent” na projektu Razvoj klastera u Crnoj Gori, (UNIDO) itd.

Angažovan je kao saradnik u nastavi na Fakultetu za Kulturu i turizam na Univerzitetu Donja Gorica.

Najznačajniji radovi, studije, analize i procjene:

  • Analiza promjene fiskalne pozicije Crne Gore – CBCG
  • Analiza osnovnih makroekonomskih kretanja u Crnoj Gori  sa raspoloživim projekcijama  i Analiza osnovnih mekroekonomskih kretanja u zemljama regiona – KHOV
  • Procjena administrativnih troškova radnog i poreskog zakonodavstva u Crnoj Gori, UNDP, Crna Gora
  • Povećanje analitičkih kapaciteta ISSP-a (zajedniči projekat sa ETH Zürich – ETHZ, KOF), Švajcarska nacionalna fondacija za nauku
  • Analiza politika socijalnog ukljujučivanja u Crnoj Gori, Evropska komisija

 

mr Igor Kilibarda
Kontakt podaci