Predavači

Docent
Doc. dr Filip Ivanović

Dr Filip Ivanović rođen je 1986. u Podgorici. Završio je Osnovnu školu Maksim Gorki i Gimnaziju Slobodan Škerović. Diplomirao je i magistrirao na Odsjeku za filozofiju Univerziteta u Bolonji, a doktorirao na Odsjeku za filozofiju i religijske studije Norveškog univerziteta za nauku i tehnologiju u Trondhajmu. Radio je na Univerzitetu u Levenu i Van Lir Institutu u Jerusalimu, a usavršavao se na Univerzitetu u Orhusu i Norveškom institutu u Atini.

Na Univerzitetu Donja Gorica angažovan je na predmetima Grčka kultura, Kulturna baština I i II, te Kultura i turizam. Prethodno pedagoško iskustvo uključuje predmete: Estetika (Univerzitet Crne Gore), Uvod u hrišćanstvo i Umjetnost i religija (Norveški univerzitet za nauku i tehnologiju), Atina u klasičnom dobu i Uvod u filozofiju (Norveški institut u Atini).

U februaru 2020. godine bio je gostujući profesor na Univerzitetu Sjevernog Bengala (University of North Bengal), Indija. Održao je i više predavanja po pozivu u Podgorici, Beogradu, Bratislavi, Minsku i Parizu. Od marta 2021. je gostujući profesor u Centru za interdisciplinarno izučavanje istorije ideja (CRISI) na Univerzitetu Vita-Salute San Rafaele u Milanu.

Dr Ivanović je osnivač je i direktor Centra za helenske studije u Podgorici i glavni urednik međunarodnog naučnog časopisa Akropolis: Journal of Hellenic Studies. Član je uređivačkih odbora časopisa: Giornale critico della storia delle idee, Serbian Studies i Социум и власть.

Član je Radne grupe za pregovore s Evropskom unijom za poglavlje 25 „Nauka i istraživanje“, ekspert evaluator Evropske komisije, eskpert za akreditaciju studijskih programa pri Agenciji za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, član Kolegijuma naučnih saradnika Evropske naučne fondacije (ESF) i član Odbora za filozofiju i sociologiju Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

Učestvovao je na preko trideset međunarodnih konferencija i skupova u UK, Italiji, Rusiji, Izraelu, Grčkoj, Španiji, Portugaliji, Švedskoj, Argentini i dr. Autor je velikog broja monografija, članaka u naučnim časopisima i poglavlja u zbornicima.

Dr Ivanović je takođe član brojnih profesionalnih i naučnih udruženja, među kojima i Centra mladih naučnika i umjetnika CANU, Međunarodnog društva za srednjevjekovnu filozofiju (Société Internationale pour l’Étude de la Philosophie Médiévale), Američkog filozofskog udruženja (American Philosophical Association), Društva za promociju vizantologije (Society for the Promotion of Byzantine Studies), Britanskog društva za istoriju filozofije (British Society for History of Philosophy), Sjevernoameričkog patrističkog društva (North American Patristic Society) i Međunarodnog društva za novoplatoničke studije (International Society for Neoplatonic Studies).

Detaljna biografija dostupna je na linku.

 

Izbor važnijih radova:

Knjige

-Filip Ivanovic, Desiring the Beautiful: The Erotic-Aesthetic Dimension of Deification in Dionysius the Areopagite and Maximus the Confessor, Washington, DC: The Catholic University of America Press, 2019

-Filip Ivanovic, Symbol and Icon: Dionysius the Areopagite and the Iconoclastic Crisis, Eugene, OR: Pickwick, 2010

Članci u časopisima i poglavlja u knjigama

-Filip Ivanovic, "Il pensiero patristico bizantino dei secoli IV-VIII e l'ambiente", Byzantina Symmeikta, 31, 2021, 139-152.

-Filip Ivanovic, “Law, Order, and Equality in Dionysius the Areopagite”, in: G. Kapriev (ed.), The Dionysian Traditions, Turnhout: Brepols, 2021, 335-344.

-Filip Ivanovic, “The Value of the Sensible World According to John of Damascus”, in: H.G. Heimbrock & J. Persch (eds.), Eco-Theology: Essays in Honor of Sigurd Bergmann, Paderborn: Brill, 2021, 139-149.

-Filip Ivanovic, “Pseudo-Dionysius and the Importance of Sensible Things”, in: F. Dell’Acqua & E. S. Mainoldi (eds.), Pseudo-Dionysius and Christian Visual Culture c. 500-900, London: Palgrave MacMillan, 2020, 77-87.

-Filip Ivanovic, “Images of Invisible Beauty in the Aesthetic Cosmology of Dionysius the Areopagite”, in: J. Bogdanovic (ed.), Perceptions of the Body and Sacred Space in Late Antiquity and Byzantium, London: Routledge, 2018, 11-22.

-Филип Ивановић, „Педагошка и терапеутска улога философије код Климента Александријског“, Гласник Одјељења хуманистичких наука Црногорске академије наука и умјетности, 4, 2018, 199-217.

-Filip Ivanovic, “Philosophy as a Way of Life in Maximus the Confessor”, in: K. Boudouris (ed.), Proceedings of the XXIII World Congress of Philosophy, vol. 6, Charlottesville: Philosophy Documentation Center, 2018, 5-9.

-Filip Ivanovic, “Union with and Likeness to God: Deification According to Dionysius the Areopagite”, in: M. Edwards & E. Vasilescu (eds.), Visions of God and Ideas on Deification in Patristic Thought, London: Routledge, 2017, 118-157.

-Filip Ivanovic, “Maximus the Confessor’s Conception of Beauty”, International Journal of the Classical Tradition, 22:2, 2015, 159-179.

-Filip Ivanovic, “The Eternally and Uniquely Beautiful: Dionysius the Areopagite’s Understanding of the Divine Beauty”, International Journal of Philosophy and Theology, 75:3, 2014, 188-204.

-Филип Ивановић, „Знање и традиција код Климента Александријског“, Филозофија и друштво, 24:2, 2013, 264-274.

-Filip Ivanovic, “Byzantine Philosophy and its Historiography”, Byzantinoslavica: Revue internationale des études byzantines, 68, 2010, 369-381.

-Filip Ivanovic, “De potentia Dei: Some Western and Byzantine Perspectives”, The European Legacy, 13:1, 2008, 1-11.

dr Filip Ivanović