Predavači

Saradnik
mr Lazar Pavićević

Rođen je u Danilovgradu 1996. godine. Osnovnu školu I gimnaziju završio je u Danilovgradu sa odličnim uspjehom. Godine 2015. Upisao je Fakultet za kulturu i turizam, gdje je diplomirao 2018. godine kao student generacije, sa temom “Glamping turizam u Crnoj Gori.” Trenutno je magistrant na Postdiplomskim studijama “Preduzetnička ekonomija” i  radi u administraciji na Fakultetu za kulturu i turizam. Angažovan je kao saradnik u nastavi na predmetima Kulturna baština I, II, III i Turistička geografija Crne Gore i svijeta.

Osvajač je nagrade 19. Decembar za najboljeg studenta Fakulteta za kulturu i turizam 2018. godine, bio je učesnik Erazmus plus razmjene studenata, gdje je 6 mjeseci studirao u gradu Tartuu u Estoniji. Učesnik je nekoliko Erasmus plus projekata u Ljubljani, Zagrebu i Sarajevu. Učestvovao je na konferencijama Ayn Rand u Varšavi i Eurhodip u Istanbulu. Trenutno radi na svojoj magistarskoj tezi.

mr Lazar Pavićević