Predavači

Saradnik iz prakse
dr Nevenka Pavličić

LIČNI PODACI

Ime i Prezime: Nevenka Pavličić

Datum rođenja: 24 . septembar 1964.

Adresa: 13 jul br 7, Podgorica,

81000 Podgorica, Crna Gora

Telefon: + 382 20 23 84 67, + 382 69 31 30 31, + 382 67 31 30 31

e-mail: nenapavlicic@t-com.me

SADAŠNJE RADNO MJESTO:

Klinički psiholog - Klinika za psihijatriju u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici

 

RADNO ISKUSTVO:

1999 –

Klinički psiholog - Klinika za psihijatriju u Kliničkom centru Crne Gore u Podgorici

1989 – 1999. godine

Klinički psiholog na odjelima ambulantno poliklinička služba, odjel kardiologije i rehabilitacije djece i adolescenata, Institut za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Igalo.

Poslovi selekcije kadrova:

 • Fakultet dramskih umjetnosti, Cetinje selekcija kandidata prilikom upisa na odsjek glume 2000. godine
 • MONET DOO, Podgorica, selekcija kandidata za radna mjesta u oblasti telekomunikacija: dipl. pravnika, dipl. ekonomiste. dipl. matematičara i dipl. filologa. 2002. godine
 • Ekonomski fakultet, Podgorica, selekcija za asistente pripravnike. 2002. godine
 • Hipotekarna banka, Podgorica & Bar, selekcija za administrativne i menadžerske poslove u bankarstvu. 2003. godina.
 • Telekom Crna Gora, Podgorica, selekcija za poslove telekomunikacija, oblast finansija, sektor za analizu i statistiku, menadžeri prodaje. 2003. godina
 • Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Podgorica, selekcija za projekat prekvalifikacije za poslove u ugostiteljstvu. februar-mart 2003. godine. (300 kandidata)
 • Hipotekarna banka AD Podgorica, selekcija kadrova za poslove rada sa stanovnistvom i poslovi vezani za rad sa inostranstvom, april 2003
 • DOO Montecco. inc. Podgorica selekcija kandidata za poziciju merchandiser, jun 2003
 • Ekonomski Fakultet Univerzitet RCG, Kvalifikacioni ispit za upis na prvu godinu fakulteta (329 kandidata) jun-jul 2003. godine
 • Viša poslovna škola Univerzitet RCG, Kvalifikacioni ispit za upis na prvu godinu (120 kandidata) jun - jul 2003. godine
 • Zavod za zapošljavanje RCG, selekcija kandidata za negovateljice u gerijatiji, oktobar 2003.
 • Ekonomski Fakultet, Univerzitet RCG, selekcija kadrova za poziciju stipendista saradnik, oktobar 2003. godine
 • DOOMonteco. inc., Podgorica selekcija kandidata za poziciju merchandiser, februar 2004. godine
 • Centralna Banka Crne Gore, selekcija kandidata za sektore za bankarstvo i finansijsko poslovanje, sektor međunarodne saradnje i inokorespondenciju, februar 2004 godine
 • DOO Monteco. inc., Podgorica selekcija kandidata za poziciju merchandiser, april 2004
 • Centralna Banka Crne Gore, selekcija kandidata za poziciju Viši savjetnik administrator mreže, samostalni savjetnik administrator mreže, viši savjetnik za aplikativni softver, viši savjetnik sistem inženjer, jun 2004
 • DOO Montecco. inc., Podgorica selekcija kandidata za poziciju merchandiser, komercijalni referent, sekretarica, pomoćno osoblje, jun 2004
 • DOO Montecco. inc., Podgorica selekcija kandidata za poziciju komercijalni referent, novembar 2004.
 • Centralna Banka Crne Gore, selekcija kandidata za poziciju interna revizija, novembar 2004
 • DOO Montecco. inc., Podgorica selekcija kandidata za poziciju merchandiser, april 2005
 • ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE CRNE GORE, Podgorica, selekcija za projekat prekvalifikacije za poslove gerontodomaćice, mart-maj 2005. godine. (370 kandidata)
 • Centralana Banka Crne Gore, selekcija kandidta za poziciju pripravnik ekonomista i poziciju konrlora poslovnih banaka, jun 2005
 • Centralana Banka Crne Gore, selekcija kandidta za poziciju pripravnik ekonomista i poziciju kontrolora poslovnih banaka, oktobar 2005
 • Centralana Banka Crne Gore, selekcija kandidata za poziciju informatičar i poziciju kontrolora poslovnih banaka, oktobar 2005
 • Centralana Banka Crne Gore, selekcija kandidata za poziciju pripravnik ekonomista i poziciju inokorespodenta u sektoru za ljudske resurse, decembar 2005
 • Centralana Banka Crne Gore, selekcija kandidata za poziciju pripravnik ekonomista i poziciju pripravnik u sektoru za finansijske operacije, april 2006
 • Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Podgorica, selekcija za projekat prekvalifikacije za poslove gerontodomaćice, april-maj 2006. godine.(160 kandidata)
 • Bar-kod, selekcija za poziciju menadžera uvoza, jun 2006
 • DOO Monteco. inc., Podgorica selekcija kandidata za poziciju asistent-marketing, jul 2006
 • Montenegroosigiranje d.o.o., selekcija kandidata za poziciju aministrativni sekretar tehičkog direktora, stručni saradnik za ljudske resurse,operater za unos podataka, saradnik u komercijali,jul 2006
 • NLB Montenegro banka, selekcija za poziciju: vođa ekspoziture samostalni komercijalista, blaganik komercijalista, komercijalista u poslovnoj jedinici, septembar 2006
 • Centralna banka Crne Gore, pripravnik u Centru za informatiku, septembar 2006
 • Centralna banka Crne Gore, pripravnik ekonomista u Službi za saradnju sa međunarodnim finansijskim, pripravnik ekonomista u sektoru za kontrolu banaka, pripravnik ekonomista u sektori za upravljanje ljudskjm resursima, decembar 2006
 • Normal company-Normal tours- Hotel “ Crna Gore”- finansijski direktor, komercijalni direktor, menadžer prodaje I PR manager, decembar 2006
 • Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Podgorica, selekcija za projekat prekvalifikacije za poslove gerontodomaćice, decembar 2006. godine.
 • Centralna banka Crne Gore, pripravnik ekonomista u Službi za saradnju sa međunarodnim finansijskim, pripravnik ekonomista u sektoru za kontrolu banaka, pripravnik ekonomista u sektori za upravljanje ljudskjm resursima, decembar 2006
 • Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Podgorica, selekcija za projekat prekvalifikacije za poslove gerontodomaćice, februar 2007. godine.
 • DOO Monteco. inc., Podgorica selekcija kandidata za poziciju asistent-marketing, februar 2007
 • DOO Monteco. inc., Podgorica selekcija kandidata za poziciju komercijalista,mart 2007
 • Normal company- Normal tours- Hotel “ Crna Gore”- komercijalni direktor, menadžer prodaje, april 2007
 • DOO Monteco. inc., Podgorica selekcija kandidata za poziciju poslovni sekretar, maj 2007
 • Centralna banka Crne Gore, kontrolor ekonomista,pripravnik ekonomista, visi savjetnik pravnik, pripravnik pravnik u Sektoru za kontrolu banaka; pripravnik ekonomista u Sektoru za bankarske I finansijske operacije ; šef odjeljenja za knjigovodstvo – viši savjetnik, šef odjeljenja za računovodstvo – viši savjetnik u Direkciji za računovodstvo I finansije, I visi savjetnik I svjetnik u Službi za upravljanje ljudskim resursima, jun 2007
 • Nex Montenegro berza, izvršni director, jul 2007
 • DOO Monteco. inc., Podgorica selekcija kandidata za poziciju asistent marketing, jul 2007
 • Policijska akademija RCG- prijemni ispit za upis na akademiju (120 kandidata), avgust 2007
 • Policijska akademija RCG- procjena opšteg znanja i kulture za upis na akademiju (120 kandidata), septembar 2007
 • Policijska akademija RCG- procjena ličnosti is sposobnosti za upis na akademiju (53kandidata), septembar 2007
 • Nex Montenegro berza, pravni savjetnik direktora, septembar 2007
 • Ekonomski fakultet, izbor za saradnika u nastavi, septembar 2007
 • DOO Monteco. inc., Podgorica selekcija kandidata za poziciju asistent marketing, komercijalistu septembar,2007
 • Ekonomski fakultet, izbor za saradnika u nastavi, septembar 2007
 • Sistem Elektro-Popović, izbor za komercijalistu i poslovnog sekretara, oktobar 2007
 • Zavod za zapošljavanje RCG, izbor za poziciju gerontodomaćice-ina i organizatora rada gerontodomaćice –ina, oktobar 2007
 • Montecco inc, izbor za komercijalistu za sjever i jug RCG, novembar 2007
 • Montecco inc, izbor za komercijalistu, decembar 2007
 • Centralna banka Crne Gore, kontrolor ekonomista, pripravnik ekonomista, viši savjetnik pravnik, pripravnik pravnik u Sektoru za kontrolu banaka; pripravnik ekonomista u Sektoru za bankarske I finansijske operacije; šef odjeljenja za knjigovodstvo – viši savjetnik, šef odjeljenja za računovodstvo – viši savjetnik u Direkciji za računovodstvo i finansije, I viši savjetnik I svjetnik u Službi za upravljanje ljudskim resursima, decembar 2007
 • Normal company-Normal tours-Hotel “Ljubović”- izvršni direktor, menadžer prodaje, recepcioner, domaćica hotela, pripravnik ekonomista januar 2008.
 • Zavod za zapošljavanje Crne Gore, Podgorica, selekcija za projekat prekvalifikacije za poslove gerontodomaćice, januar 2008. godine.
 • PROMONTE GSM -TELENOR-pozicija direktora prodaje-februar 2008
 • Normal company-Normal tours-Hotel “Podgorica”- ekonomisti u sektoru knjigovodstvo i računovodstvo januar 2008.
 • Centrana Banka Crne Gore-referenti u Sektoru za obezbjeđenje banke, april 2008.
 • Montecco inc, izbor za kredit kontrolu, asistent u marketingu, menađeri prodaje, maj 2008.
 • Centrana Banka Crne Gore- Viši kontrolor - Interna revizija, pripravnik u Sektoru za bankarske i finansijske operacije i Sektoru za kontrolu banaka
 • Centralna Banka Crne Gore- pripravnik-dipl. Pravnik, maj 2008.
 • Zavod za zapošljavanje CG, izbor za poziciju gerontodomaćice za opštinu Kolašin, maj 2008
 • Centrana Banka Crne Gore- referenti u Sektoru za obezbjeđenje banke, april 2008 Prevodilac u Direkciji za saradnju sa međunarodnim organizacijama i evropskim integracijama, maj 2008
 • Policijska akademija RCG- procjena opšteg znanja i kulture za upis na akademiju (156 kandidata), septembar 2008.
 • Policijska akademija RCG - procjena ličnosti is sposobnosti za upis na akademiju (66 kandidata), septembar 2008.
 • DOO Monteco. inc., Podgorica selekcija kandidata za poziciju poslovni sekretar, agent prodaje, oktobar 2008.
 • Zavod za zapošljavanje CG, izbor za poziciju gerontodomaćice za opštinu Pljevlja, februar 2009.
 • Karate klub Budućnost, izrada psiholoških profila prve karate reprezentacije, februar 2009.
 • Bar Kod- selekcija za šefa pravne službe, mart 2009.
 • Montecco.inc, sistem administrator baze, april 2009.
 • Centralna Banka CG, pripravnik IT, april 2009.
 • Centralna Banka CG, šefa protokala, april 2009.
 • Centralna Banka CG, pripravnik ekonomista, april 2009.
 • DOO Monteco. inc., Podgorica selekcija kandidata za poziciju u sektoru marketinga, poziciju poslovni sekretar, agent prodaje, april 2010.
 • Policijska akademija Danilovgrad, avgust 2010, IV generacija polaznika akademije (158 kandidata)
 • Metalurško-tehnološki fakultet Univerzitet CG, pozicija sistem administratora, decembar 2010. godine
 • UTIP Crna Gora- hotel Crna Gora- pozicija kontrolor hrane, februar 2011.
 • DOO Monteco. inc., Podgorica selekcija kandidata za poziciju u sektoru marketinga, poziciju poslovni sekretar, brend manager, agent prodaje, april 2011.
 • Policijska akademija RCG- procjena ličnosti i sposobnosti za upis na akademiju (170 kandidata), septembar 2011.
 • Ekonomski fakultet-Univerzitet CG-pozicija asistenta za ekonomsku grupu predmeta: ekonomska matematika, finansije i bankarstvo, marketing, septembar 2011. godine.
 • DOO Monteco. inc., Podgorica selekcija kandidata za poziciju agent prodaje, oktobar 2011.
 • Ženski rukometni klub Budućnost-procjena ličnosti i sposobnosti igračica, novembar 2011. godine
 • Metalursko-tehnološki fakultet, Univerzitet CG, pozicija šefa računovodstva, decembar 2011.godine
 • DOO Monteco. inc., Podgorica selekcija kandidata za poziciju u sektoru brend manager, agent prodaje, mart 2012.
 • DOO Monteco. inc., Podgorica selekcija kandidata za poziciju u sektoru prodaje za poziciju tim lidera, maj 2012.
 • Policijska akademija RCG- procjena ličnosti i sposobnosti za upis na akademiju (117 kandidata), septembar 2012.
 • Crnogorska komercijalna banka – selekcija za poziciju izvršni direktor banke, septembar 2012. godina.
 • Crnogorska komercijalna banka –selekcija za poziciju šef računovodstva banke, oktobar 2012. godina.
 • INA Crna Gora- selekcija za poziciju viši kreditni ferent, mlađi komercijalista, viši kreditni referent, viši referent nabavke neugljikovodoničnih roba, oktobar 2012.
 • Crnogorska komercijalna banka – selekcija za poziciju referent u Retail-u, novembar Kotor, Podgorica, Tivat, 2012.godina.
 • Crnogorska komercijalna banka –selekcija za poziciju operater Call Centra, novembar 2012. godina
 • Crnogorska komercijalna banka –selekcija za poziciju rukovodilac ekspoziture, referent u Retail.u, referent u službi Back Office-za domaći platni promet, novembar 2012. godine
 • Crnogorska komercijalna banka –selekcija za poziciju IT service Desk refernt, decembar 2012. godine
 • Crnogorska komercijalna banka – selekcija za poziciju referent za administrativne poslove i razvoj ljudskih resursa, januar 2013 god.
 • Montecco inc. – selekcija za poziciju PR menagera i brend menager, januar 2013.godine
 • CKB-pozicija Referent za administrativne poslove i razvoj ljudskih resursa, januar 2013.  god
 • CKB-pozicija Referent u službi za elektronske kanale, Referent za razvoj proizvoda, februar 2013.
 • CKB- pozicija Referent u Retail-u, februar 2013
 • CKB- pozicija Referent u odjeljenju za odobravanje kredita građanima, februar 2013
 • CKB- pozicija Referent u Retail-u, februar 2013
 • CKB-pozicija Referent za poslove procjene nekretnina, februar 2013
 • CKB- pozicija Referent za poslove procjene nekretnina, mart 2013 
 • CKB- pozicija Referent za ino platni promet-pripravnik, mart 2013
 • CKB- pozicija Referent u Retail-u,mart 201.3
 • CKB- pozicija- referent za pravne poslove, april 2013. godine
 • CKB- pozicije- -referent za pravne poslove,referent u Retail-ui u-IT ServiceDesk služba, april 2013.
 • CKB- pozicije: Lični asistent Glavnog izvršnog direktora, Rukovodilac odjeljenja za arhivu i ekspediciju, Viši pravni zastupnik i referent u Retail-u, april 2013. godine.
 • CKB- pozicije: Viši referent u odjeljenju korisničkih servisa, Referent Odjeljenja Back Office za poslovanje sa stanoviništvom, Referent u službi za kartice i elektronsko bankarstvo, IT Service Desk referent i Referent u Retail-u, april 2013. godine.
 • CKB- pozicija Referent u Retail-u, maj 2013. godine.
 • CKB- pozicije: Referent Odjeljenja Back Office za poslovanje sa stanoviništvom, Referent u službi Back Office-u za domaći platni promet, jun 2013. godine.
 • CKB- pozicija: Glavni interni revizor, jun 2013. godine.
 • CKB- pozicija: Referent za finansijsku operative – niži, jul 2013. godine.
 • CKB- pozicija: Inženjer informacione bezbjednosti, jul 2013. godine.
 • CKB- pozicija: Viši interni IT revizor, avgust 2013. godine.
 • CKB- pozicija: Referent za upravljanje tržišnim, operativnim i rizikom zemlje, avgust 2013. godine.
 • CKB- pozicija: direktor direkcije za računovodstvo i kontroling, avgust 2013. godine.
 • CKB- pozicija: pripravnik u sektoru zamala i srednja preduzeca, avgust 2013. godine.
 • CKB- pozicija: Rukovodilac odjeljenja za informacionu bezbjednost, Direktor Direkcije za IT i operacije sa karticama, Rukovodilac odjeljenja za Custody i depozitarne poslove, Direktor direkcije za bankarske operacije, Direktor direkcije  za velika i srednja preduzeca, novembar 2013. godine.
 • CKB- pozicija: Rukovodilac odjeljenja sredstava, Lični asistent u kabinetu Glavnog izvršnog direktora-Viši, Direktor korporativnog sekretarijata, PR-a i komunikacija, Inženjer tehničke bezbjednosti, Inženjer tehničke bezbjednosti, Šef službe za centralnu nabavku, Direktor direkcije za praćenje usklađenosti poslovanja banke sa propisima, novembar 2013. godine.
 • CKB- pozicija: IT sistem administrator u Odjeljenju IT operacija, oktobar 2013. godine.
 • CKB- pozicija: referent za domaći platni promet, decembar 2013. godine.
 • CKB- pozicija: Data base administrator, Šef službe Centralnog trezora, februar 2014. godine.
 • CKB- pozicija: Refernt u Retail-u, ekspozitura Nikšić, mart 2014. godine.
 • CKB- pozicija: Analitičar u Odjeljenju za kontroling i planiranje-niži, april 2014. godine.
 • CKB- pozicija: Refernt u Retail-u, ekspozitura Nikšić, april 2014. godine.
 • CKB- pozicija: Šef Službe za operacije sa karticama, Šef Službe za kliring, Referent u Službi za kliring, Šef Službe za POS, ATM i personalizaciju kartica, Referent  za ATM i POS terminale, Referent za personalizaciju kartica, Šef Službe za autorizaciju kartica,april/maj 2014. godine.
 • CKB- pozicija: Referent u Odjeljenju za Monitoring, maj 2014. godine.
 • CKB- pozicija: Referent u Odjeljenju za marketing i analizu trzista, maj 2014. godine.
 • Uprava carina Crne Gore- pozicije: šefovi carinskih ispostava u CG, koordinatori carinskih ispostava u CC, carinski inspektori UCCG, maj 2014.
 • CKB - pozicija: šef za elektronske kanale, rukovodilac odjeljenja za IT operacije, date base administrator, IT mrežni administrator, maj 2014. godine.

 

Edukativno - nastavne aktivnosti:

 • Predavač saradnik na PMF odsjek biologija na predmetima Razvojna psihologija i Psihologija učenja 2001/2002 godine.
 • Predavač saradnik na PMF, odsjek matematika i fizika, na predmetu Psihologija učenja 2001/2003 godina.
 • Profesor-saradnik na predmetu Policijska psihologija na Policijskoj Akademiji- Danilovgrad, 2007/ 2008. godine.
 • Predavač-saradnik Uprave za kadrove RCG na temu Pregovaranje i pregovaračke vještine državnih službenika i namještenika 2005-2008. godine.
 • Predavač-saradnik Uprave za kadrove RCG na temu Rješavanje konfliktnih situacija u radu državnih službenika i namještenika 2005-2012. godine.
 • Predavač-saradnik Uprave za kadrove RCG na temu Odnosi sa javnošću u radu državnih službenika i namještenika 2005-2008. godine.
 • Predavač-saradnik Uprave za kadrove RCG na temu Vrednovanje radnog učinka državnih službenika i namještenika 2005-2012. godine.
 • Predavač–saradnik na Policijskoj Akademiji u Danilovgradu, na temu  Socijalno-psihološkim aspektima funkcionisanja policajaca i rada sa strankama u lokalnoj zajednici 2008 godine
 • Profesor-saradnik na predmetu Policijska psihologija na Policijskoj Akademiji- Danilovgrad, 2008/ 200.9 godine.
 • Predavač–saradnik na Policijskoj Akademiji u Danilovgradu, na temu  Socijalno-psihološkim aspektima funkcionisanja policajaca i rada sa strankama u lokalnoj zajednici 2009 godine
 • Predavač-saradnik na Mediteran Univerzitetu predmet Pedagoška psihologija, specijalističke studije odsjek engleski jezik i književnost, 2012-2013.godine
 • Predavač – saradnik na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer osnovnih i specijalističkih studija menagmenta u građevinarstvu za predmet Poslovna Psihologija I i II, za 2012/2013 godine.
 • Predavač-saradnik na Univerzitetu Mediteran, predmet Pedagoška psihologija, specijalističke studije odsjek Engleski jezik i književnost, 2013-2014. godine
 • Predavač – saradnik na Građevinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, smjer osnovnih i specijalističkih studija Menagmenta u građevinarstvu za predmet Poslovna Psihologija I i II, za 2013/2014 godinu.
 • Predavač na Fakultetu za fizikalnu medicinu Igalo, na predmetu Zdravstvena psihologija za 2013/2014 godinu.

Treninzi za zaposlene

 • Pregovaranje i pregovaračke vještine, januar 2007 Uprava za kadrove – Parim CB
 • Vrednovanje radnog učinka državnih službenika i namještenika, januar 2007- Uprava za kadrove – Parim CB
 • Rešavanje konfliktnih situacija, februar 2007. Uprava za kadrove – Parim CB
 • Pregovaranje i pregovaračke vještine, februar 2007. Uprava za kadrove – Parim CB
 • Vrednovanje radnog učinka državnih službenika i namještenika, januar, maj, septembar i decembar 2006. - Uprava za kadrove – Parim CB
 • Vrednovanje radnog učinka državnih službenika i namještenika, januar, maj, septembar i decembar 2006. - Uprava za kadrove – OEBS
 • Osnove odnosa sa javnošću u državnoj upravi, decembar 2006. - Uprava za kadrove – Parim CB
 • Rješavanje konfliktnih situacija, decembar 2006. - Uprava za kadrove – Parim CB
 • Pregovaranje i pregovaračke vještine, januar 2008. - Uprava za kadrove – Parim CB
 • Vrednovanje radnog učinka državnih službenika i namještenika, januar 2008. - Uprava za kadrove – Parim CB
 • Rešavanje konfliktnih situacija, februar 2008. - Uprava za kadrove – Parim CB
 • Vrednovanje radnog učinka državnih službenika i namještenika, februar 2008. - Uprava za kadrove
 • Rešavanje konfliktnih situacija, mart 2008. - Uprava za kadrove Crne Gore
 • Rešavanje konfliktnih situacija, april 2008. - Uprava za kadrove Crne Gore
 • Socijalni aspekti funkcionisanja kontakt policajaca u zajednici, Policijska akademija – OEBS, maj 2008.
 • Selekcija Kandidata-dio politike zapošljavanja u Crnoj Gori, septembar 2008, Privredna komora CG i Hanns Seidel Stiftung
 • Socijalni aspekti funkcionisanja kontakt policajaca u zajednici, Policijska akademija - OEBS, maj 2009
 • Rešavanje konfliktnih situacija, januar-septembar 2009. - Uprava za kadrove Crne Gore
 • Vrednovanje radnog učinka državnih službenika i namještenika, januar-oktobar 2009. - Uprava za kadrove
 • Vrednovanje radnog učinka državnih službenika i namještenika, januar-oktobar 2010. - Uprava za kadrove
 • Vrednovanje radnog učinka državnih službenika i namještenika, mart 2012. - Uprava za kadrove
 • Komunikacija u zdravstvu - IPA projekat, oktobar 2012. - FORS Montenegro
 • Rešavanje konfliktnih situacija,maj 2012. - Uprava za kadrove CG
 • Mobing i zaštita od mobinga, jun 2012. - Unija poslodavaca CG
 • Upravljanje ljudskim resursima, oktobar 2012. Uprava za kadrove CG
 • Vrednovanje radnog učinka državnih službenika i namještenika, februar 2013- Uprava za kadrove CG
 • Rešavanje konfliktnih situacija, april 2013. - Uprava za kadrove CG
 • Razvoj karijere sluzbenika u lokalnoj samoupravi, Uprava za kadrove CG i Udruženje za lokalne samouprave CG april-septembar 2013. godine.
 • Mobing i zaštita od mobinga, april –Uprava za kadrove CG i Udruzenje za lokalne samouprave CG, septembar 2013.
 • Mentorstvo, Uprava za kadrove CG, novembar 2013.
 • Psihološka priprema fudbalskih sudija, FSCG, februar 2014. Bar
 • Upravljanje ljudskim resursima u preduzeću, Privredna komora Crne Gore, april 2014.
 • Timski rad, Uprava za kadrove Crne Gore, april 2014.

 

OBRAZOVANJE:

Doktor psiholoških nauka – Univerzitet “Džemal Bijedić”-Mostar- tema “Psihološki aspekti validnosti i pouzdanosti sistema za ocjenu performansi i njegova primjena u razvoju ljudskih resursa u Crnoj Gori”, 2012. godine.

Magistar psiholoških nauka – zvanje stečeno na Filozofskom fakultetu u Beogradu 2008. god. Tema: ”Kros kulturalna validacija sedmodimenzionalnog modela ličnosti”

Specijalista medicinske psihologije - stečeno na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1998. godine.

Klinički psiholog -stečeno na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1989. godine.

Industrijski psiholog stečeno na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1989. godine.

Druga stručna usavršavanja:

 • Psihološka dijagnostika:

Sveobuhvatni sistem interpretacije Rorschach testa Johna Exnera, edukator dr.sci. Dragana Đurić Jočić spec.med.psihologije, Beograd 1997. godine.

 • Psihoterapija:

Završena edukacija iz REBT Albert Ellis Institut University of the State of New York, primarni kurs mart 2002. godine.

Završena edukacija iz REBT Albert Ellis Institut University of the State of New York, napredni kurs februar 2003. Psihoterapijska tehnika namenjena radu sa klijentima. Posebni segment rada je savetodavni rad u kompanijama kojima je potrebno usavršavanje međuljudskih odnosa, formiranje timova i selekcija menadžerskih kadrova.

Završena edukacija iz Analize ljudskih potencijala, Institut fur Kognitives Management, Njemačka i REBT centar Beograd, jun 2004. godine.

 • Mentalna higijena:

Mobing I zaštita od mobinga, osnovni i specijalistički nivo i tehnike asertivnog treninga, Centar za primijenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, decembar 2007. godine.

Psihološki debriefing u radu sa traumatizovanom djecom, Norveška vlada, UNICEF I Stres i trauma centar Izrael, Herceg Novi 1992. godine.

 

PUBLIKACIJE:

 1. Pavličić N., Djurić-Jočić D., Beljkaš S., Knežević M. (2012) Izbor ljudi ključ uspjeha svake institucije, INDIS kongres 2012 Novi Sad
 2. Đurić Jočić, D., Pavličić, N. (2008). Kros- kulturalna validacija TCI-R inventara ličnosti u Crnoj Gori i Srbiji, XXIX Internacionalni kongres, 20-25 juli 2008, Berlin
 3. Đurić Jočić, D., Pavlicic, N. (2007). Corelation between S-CON scale and BSS Abstract book, X th European Congress of Psychology, 3-6 jul, Prague, Czech Republic.
 4. Pavličić N., B.Begu, & mr.R.Cerović:” Odnosi sa javnošću”, Uprava za kadrove 2006. godine.
 5. Mr. R.Šarenac, Pavličić N, &B.Begu: „Pregovaranje i pregovaračke vještine”, Uprava za kadrove CG, 2006. godine.
 6. N.Pavlicic, Jočić Djurić: «Selekcija nezaposlenih ljudi za uključivanje u brigu o starim licima», XII kongres psihijatara Srbije i Crne Gore, Herceg Novi, 2004. godine.
 7. N.Pavlicic, Jočić Djurić: “Pilot projekat za komunalnu brigu o starim licima u Baru” XII kongres psihijatara Srbije i Crne Gore, Herceg Novi, 2004. godine.
 8. 6.Đurić Jočić, D.& Pavličić,N. (2004). “Skale za procenu suicidalnosti”. Engrami, Vol. 26, 3-4, 83-94.
 9. Đurić Jočić, D.&Pavličić,N. (2002). “Conceptual and empiric association between Rorschach methods and NEO PI-R personality questionnaire”. Abstract book, XVII International Congress of Rorschach and Projective methods, Rim, str.60.
 10. Prof.dr. R. Korać, Pavličić N., &S. Mijušković: ”Analiza pravno i psiho-socijalnih aspekata hraniteljstva u Crnoj Gori”- Save the children 2002. godine.
 11. Džamonja Ignjatović,T.,Djurić Jočić,D.&Pavličić,N.(1999) – “Relations between one of the basic personality domain openness and conceptually similar Rorschach indicators”. Abstract book, XVI International Congress of Rorschach and Projective methods, Amsterdam, str. 322.
 12. Krkeljić Lj. &, Pavličić N. „Evaluacija izraelskog programa „Psihološka pomoć traumatizovanoj djeci u školama u Crnoj Gori”, Trauma centar Izrael, 1996. godine.

 

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ORGANIZACIJAMA, ASOCIJACIJAMA:

 • European Rorschach Association
 • Society for Personality Assessment
 • Učešće na kongresima i seminarima u zemlji i inostranstvu

NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD I DRUGI POSLOVI OD ZNAČAJA KOJI SU U TOKU:

 • “Standardizacija NEO PI-R upitnika na jugoslovenskoj populaciji” internacionalna saradnja sa Costa& Crae (SAD).
 • Saradnja sa S.Finn (SAD), priprema seminara na temu “Upotreba Kolaborativne procene u kliničkoj praksi”
 • “Projektivni Rorschach test i projekat njegove standardizacije”, evropski projekat u okviru Europien Rorschach Association
 • Saradnja u Institutu za psihološka istraživanja na projektu “MMPI-2 upitnik na jugoslovenskoj populaciji”
 • Standardizacija upitnika nove genercije PAI (Personality Assessment Inventory- autor Morey, 1991), jun 2012 - decembar 2013.

 

PROJEKTI:

 • Jedan od autora ”Strategija unapređenja mentalnog zdravlja u RCG”, 2003/04
 • Autor programa “Zaštita starih lica u Crnoj Gori kroz razvoj službi za socio-psihološku pomoć u kući«, Zavoda za zapošljavanje CG - 2002-2008. godine.
 • Autor i koordinator programa “Edukacija psihologa u RCG, oblast psihodijagnostike i novih inventara ličnosti”, 2000 – 2001. godine.
 • Jedan od autora i realizatora programa “Edukacija psihologa i službenika za resocijalizaciju u Zatvoru za izvršenje krivičnih sankcija SPUŽ”, 1999-2001. godine.
 • Jedan od autora “Programa zaštite zdravlja i mentalnog zdravlja osuđenih lica i radnika koji rade u institucijama za izvršenje krivičnih sankcija”, 2001. godine.
 • Programske osnove za osnivanje Centra za edukaciju kadrova koji rade u institucijama za izvršenje krivičnih sankcija 2001. godine.
 • Jedan od tri autora i realizator “Trening za uspješno poslovanje za menadžere Sekretarijata za razvoj RCG”, 1998. godine.
 • Niz programa koji su se odnosili na rad sa traumatizovanima djecom, adolescentima i odraslima koji su se odvijali pod pokroviteljstvom Norveške vlade, UNICEFa u periodu od 1991-1995. godine.
dr Nevenka Pavličić
Kontakt podaci