Predavači

Saradnik
dr Vukan Vujović

Vukan Vujović je doktor nauka turističkog menadžmenta i hotelijerskog poslovanja. U potpunosti posvećen pisanju naučno-istraživačkih radova i učešćima na naučnim skupovima. U 2016. godini bio je angažovan na poziciji recezenta u časopisu: "International Journal of Tourism Research". Aktuelne oblasti interesovanja: metodologija, kvalitet turističkih usluga, selektivni oblici turizma, turističko planiranje i politika. Takođe je angažovan u nastavnom procesu, na poziciji spoljnog istrazivačkog saradnika (od 2017) na Fakultetu za kulturu i turizam, Univerzitet Donja Gorica u Podgorici.

dr Vukan Vujović