Predavači

Saradnik
mr Sanida Šabotić

Sanida Šabotić, rođena je 4.maja 1994. godine. Osnovnu školu je završila kao đak generacije i dobitnica diplome "Luča A" , a srednju školu kao dobitnica diplome "Luča B". Nakon završene srednje škole školovanje nastavlja u Turskoj kao stipendista Vlade Republike Turske. 

Od 2012. do 2013. godine pohađa pripremnu nastavu turskog jezika i književnosti na Ankara Univerzitetu u Ankari. 2013. godine upisuje četvorogodišnje studije na Fakultetu za turizam, smjer za Turizam i menadžment na Anadolu Univerzitetu u Eskisehiru i diplomira 2017. godine. Dobitnica je diplome za najboljeg studenta studijske 2017/2018. godine. Tokom školovanja učestvovala je u mnogobrojnim konferencijama, seminarima i panelima. Postdiplomske studije je završila na Fakultetu za turizam „Montenegro Tourism School“, Univerzitet Mediteran.​

Od 2017. godine radi u Kulturno - ekonomskom centru Azerbejdžana - Crne Gore kao savjetnica. Od 2019. godine je angažovana na Fakultetu za kulturu i turizam kao koordinatorka smjera za Međunarodno hotelijerstvo i menadžement - Vatel. 

Članica je OCSI globalne mreže crnogorskih studenata u inostranstvu, Udruženja Alumnija Turske u Crnoj Gori - MASAT i Udruženja aluminija Anadolu Univerziteta. 

mr Sanida Šabotić