Predmeti

FKT3SOT2
Selektivni oblici turizma 2

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Opšti smjer

- Religijski turizam

-Gastronomija

-Kulturni turizam

Angažovani predavači: