Predmeti

FKT3KB6
Kulturna baština VI

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Smjer: Opšti smjer

Ideja izučavanja predmeta: Razvijanje sposobnosti studenta da razumije istorijske i kulturne epohe u vremenu i prostoru; Razvijanje sposobnosti kritičkog, kulturološkog i logičkog zaključivanja i afirmacija kulture argumentovanog dijaloga; Uticaj na formiranje ličnosti oslobođene od netrpeljivosti, ksenofobije, predrasuda;

Ciljevi izučavanja predmeta: Usvajanje osnovnih znanja o kulturno-istorijskoj baštini Crne Gore; Upoznavanje učenika sa svim značajnijim kulturno-istorijskim događajima, ostacima, spomeničkim nasljeđem koji su obilježili prostor Crne Gore; Afirmisanje sadržaja kojima se ostvaruje razvoj nacionalnog, estetskog, međunacionalnog identiteta o pripadnosti određenom kulturnom krugu;

Angažovani predavači: