Predmeti

KDK307
Kinesko društvo i kultura

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+0
Smjer: Kultura i turizam

Opis predmeta

 

Ovaj kurs studentima pruža uvod u savremenu Kinu iz sociološke perspektive. Kina ne samo da predstavlja jednu od najvećih i najstarijih civilizacija na svijetu, već je i društvo koje je prošlo kroz značajne društvene promjene u posljednjih nekoliko decenija. Ovaj kurs je fokusiran na kompleksan odnos između ideologije, države, ekonomije i društva na kojem se temelje društvene promjene u Kini, kao i na fascinantnu transformaciju Kine koja je od jedne od najsiromašnijih zemalja svijeta postala jedan od lidera na globalnom tržištu. Kurs obuhvata najznačajnije teme – kako na makro, tako i na mikro nivou koje su važne za razumijevanje savremenog kineskog društva i kulture. 

 

Nakon završetka kursa student će biti osposobljen da:

 

-Analizira najznačajnije društvene promjene u Kini u prethodnim decenijama;

-Sagledava kompleksnost odnosa između ideologije, države, ekonomije i društva u Kini;

-Diskutuje o najznačajnijim temama na makro i mikro nivou koje su važne za razumijevanje savremenog kineskog društva i kulture.

 

 

Course description

 

This course provides students with an introduction to contemporary China from a sociological perspective. China is not only one of the largest and oldest civilizations in the world, but it is also a society that has undergone significant social changes in the last decades. This course focuses on the complex relationship between ideology, state, economy and society on which social change in China is based, as well as on the fascinating transformation of China from one of the world’s poorest countries to one of the global market leaders. The course covers the most important topics - both at the macro and micro level, which are important for understanding contemporary Chinese society and culture.

 

Upon the completion of this course, student will be able to:

 

-Analyze the most significant social changes in China in the previous period;

-Consider the complexity of the relationship between ideology, state, economy and society in China;

-Discuss the most important topics at the macro and micro level that are important for understanding contemporary Chinese society and culture.

Angažovani predavači: