Predmeti

PPK201
Putopisna književnost

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 2+1
Smjer: Kultura i turizam

.

Angažovani predavači: