Predmeti

FKT1IK2ks
Ideje i karakter 2

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 2
Smjer: Kineske studije

Ideja izučavanja predmeta: praktična upotreba stečenih znanja

Ciljevi izučavanja predmeta: Cilj predmeta je da studenti pokažu praktičnu osposobljenost i povezivanje znanja stečenih na nastavi u praksi kroz realizaciju case study analize ili simulacije realne situacije.

Angažovani predavači: