Predmeti

FKT1TFKVF
Teorije filma i kratke video forme

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: Kultura i turizam

.

Angažovani predavači: