Predmeti

FKT3KK2
Kineska kultura II

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+0
Smjer: Opšti smjer

Opis predmeta
Kina predstavlja najveću, najkompleksniju, a ujedno i jednu od najstarijih svjetskih ekonomija. U svojoj bogatoj istoriji doživljavala je uspone i padove da bi danas stekla status najbrže rastuće ekonomije i po mnogim mišljenjima buduće ekonomske supersile. Kulturološka razlika koja postoji između dalekog istoka i razvijenih zapadnih zemalja, uticali su na slabo izučavanje kineske ekonomske misli, kao i slabu zainteresovanost za pristup i metode koje je Kina primjenjivala na putu prerastanja u svjetsku privrednu silu. Ekonomska misao Kine nastala je još prije tri hiljade godine i razvijala se u zavisnosti od istorijskih okolnosti u kojima bi se našla. Mnogi istoričari smatraju da se ideje savremenih ekonomskih teorija posebno teorije klasične ekonomije i njenog začetnika Adama Smita, mogu pronaći još kod kineskih filozofa u doba drevne kineske imperije.

Cilj predmeta

Osnovni cilj predmeta jeste da ukaže na doprinos kineskih mislioca razvoju ekonomske misli, da pruži jasnu sliku o idejama, principima i metodama koje je Kina koristila na putu njenog razvitka i tranzicionog procesa, a sve to kako bi se otvorili novi vidici i kako bi se stvorila jasnija slika o značaju koji Kina ima i koji će imati u budućnosti. Takođe studenti će se detaljno upoznati sa Kineskom kulturom i kako je ona uticala od davnih vremena do danas na kinesku ekonomiju.

Angažovani predavači: