Predmeti

VATEL-GES201
Management II

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: