Predmeti

VATEL-ECO202
Economic Environment

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

 

Angažovani predavači: