Predmeti

VATEL-ECO201
Economy of Tourism

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: