Predmeti

VATEL-COM201
Oral Communication

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: