Predmeti

VATEL-M1IR
M1 Internship Report

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 1
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: