Predmeti

VATEL-MKT101
Marketing I

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: