Predmeti

VATEL-ECO101
Company Economics

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: