Predmeti

VATEL-ENV101
F&B Environment

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

Angažovani predavači: