Predmeti

VATEL-CP102
Self Image

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: