Predmeti

VATEL-APR101
Initiation to Restaurant Practice

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 0
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: