Predmeti

VATEL-GES301
Introduction to Cost Control

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: