Predmeti

VATEL-APP301
Managerial Experience

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

 

Angažovani predavači: