Predmeti

VATEL-FIS301
Taxation

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: