Predmeti

VATEL-PRO301
Hospitality Sales

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 3
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: