Predmeti

VATEL-VIN301
Wine, Beer and Spirits

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: