Predmeti

VATEL-GRH301
Human Resources III

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: