Predmeti

VATEL-GEO301
Geopolitics

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova:
Smjer: VATEL studije

.

Angažovani predavači: