Predmeti

FKT1I
Informatika

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Opšti smjer

Opis predmeta

U okviru predmeta Poslovna informatika studenti će se upoznati sa osnovnim elementima informacionih sistema i tehnologija, kao i korišćenjem konkretnih softverskih alata u kompanijskom poslovanju. Studenti će naučiti da koriste najrasprostranjeniji program za tabelarno izračunavanje kroz unos podataka, njihovu obradu i vizuelizaciju. Upoznaće se sa načinom izrade web prezentacija korišćenjem besplatnih alatki kao i samostalnom pripremom prezentacija.

Ishodi učenja

Uspješnim savladavanjem ovoga predmeta student će biti u mogućnosti da razumije strukturu računarskih sistema, bude sposoban za primjenljivanje softvera za unos, obradu i vizuelizaciju podataka, kao i da na efikasan način primjeni programe za kreiranje atraktivnih Power Point i web prezentacija.

Angažovani predavači: