Predmeti

FKT1KB2
Kulturna baština II

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Smjer: Opšti smjer

Opis predmeta

Predmet Kulturna baština II bazira se na znanjima stečenim na predmetu Kulturna baština I, te predstavlja njegov nastavak i produbljivanje. Polazeći od pojmova i relacija obrađenih tokom prvog semestra, Kulturna baština II se bavi etikom i estetikom kulturne baštine, kao posebnim filozofskim pitanjima kulturnog nasljeđa. U osnovi ovog predmeta je interakcija moralnih i estetskih vrijednosti koje određuju naš odnos prema istorijskim predmetima ili lokalitetima, što utiče i na valorizaciju, poštovanje i zaštitu kulturne baštine.

 

Cilj predmeta

Osnovni cilj predmeta je upoznavanje s fundamentalnim moralnim i estetskim vrijednostima kulturne baštine, te razvijanje kritičkog razmišljanja u širem kontekstu kulture i nasljeđa.

 

Angažovani predavači: