Predmeti

FKT2TM1
Tehnike montaže I

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 1+2
Smjer: Kultura i turizam
Opis kursa:
 
Ovaj kurs je osmišljen je kako bi studentima pružio razumijevanje osnovnih principa montažne tehnike i obuhvata montažu kao završni proces stvaranja i postprodukcije filma. Ovaj kurs obuhvata estetski aspekt montaže filma, kao načina izražavanja vlastitim vizulenim rukopisom, stilom montaže, kombinatorikom, kreativnošću i originalnim načinom razmišljanja. Praktični segment obuhvata tematske vježbe i rad na dokumentarnom i igranom filmu i odabranim televizijskim formama. Studenti će montirati filmske i audio zapise u softverskim paketima kao što su ADOBE PREMIERE ili PRO TOOLS, koji omogućavaju primjenu osnovnih tehničkih znanja u oblastima montaže filmskih slika i dizajna zvuka. Na samom kraju ovoga kursa studenti će steći osnovno znanje i iskustvo neophodno za montažu koja se logično nadovezuje na predmet Tehnike snimanja iz prvog semestra.
 
Po završetku ovog kursa student će imati sposobnost da:
 
  - Utvrdi osnovne tehnike montaže i produkcije u audio-vizuelnim djelima;
  - Poboljša kreativno izražavanje i stilski rukopis u audio-vizuelnim djelima;
  - Stvori uslove za originalan način razmišljanja u vizuelnim umetnostima i šire;
  - Iskoristi mogućnosti montaže jednostavnih video zapisa u softveru za montažu (Premiere i Pro Tools);
  - Stvori originalne audio-vizuelne zapise u kojima se mogu prepoznati autorski stil i rukopis.
 
Course description:
 
This course is designed to provide students with an understanding of the basic principles of Filming Editing Techniques and it covers editing as a final process of film creation and main part of the film postproduction phase besides the color correction process. This course will cover the aesthetic aspect of editing as a way of expression through one's own handwriting, editing style and combinatorics, creativity and original way of thinking. The practical segment is included through thematic exercises and work on documentary and feature film and television forms. Students are trained to edit images and sound in software packages such as ADOBE PREMIERE or PRO TOOLS which provides basic technical knowledge that is necessary in modern film image editing and sound design. Through the basic studies of this course, students will have the knowledge and experience necessary for editing that logically follows up the subject Filming techniques.
 
Upon the completion of this course, student will be able to:
 
  - Identify the basic techniques of editing and production in audio-visual works;
  - Improve creative expression and stylistic handwriting in audio-visual works;
  - Create conditions for an original way of thinking in the visual arts;
  - Make use of editing simple videos in editing software (Premiere and Pro Tools);
  - Compose original audio-visual records in which the author's style and handwriting can be recognized.
 
 

Angažovani predavači: