Predmeti

FKT1TS1
Tehnike snimanja I

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 2
Obavezan: Da
Fond časova: 1+2
Smjer: Kultura i turizam
Opis kursa:
 
Ovaj kurs je osmišljen da studentima pruži razumijevanje osnovnih principa tehnike snimanja i filmske produkcije. Namenjen je sticanju teorijskih i praktičnih znanja o umjetnosti, kulturi i medijima masovne komunikacije, upoznavanja tehnika snimanja, tehnološkog procesa stvaranja filma, formiranja i rada filmske ekipe, distribucije i prikazivanja filmova, dizajniranja i procesa proizvodnje filmova, kao njihovog plasmana. Na ovom predmetu primjenjivaće se interdisciplinarni pristup kroz istoriju i teoriju filma, estetiku i psihologiju. Ovaj pristup pružit će solidnu potporu u kreativnom procesu prilikom stvaranja jednostavnih kratkometražnih filmskih i televizijskih formi različitih rodova i drugačijih žanrova: igrani i tv film, drama, dokumentarni film i razni drugi televizijski i formati novih medija: muzički video, podkast, vebizode, YouTube video snimci i drugo.
 
Po završetku ovog kursa student će imati sposobnost da:
 
  - Prepozna koje su tehnike snimanja korišćene u određenim audio-vizuelnim djelima;
  - Upoređuje različita filmska djela i prepoznajte osnovne teorijske pristupe iz teorije filma, estetike i psihologije;
  - Elaborira različite načine distribucije i postavljanja audio-vizuelnih dela;
  - Organizuje i kreira jednostavne filmske forme, posebno u oblasti kulture i turizma, koristeći osnovne tehnike režije i produkcije;
  - Razumije i primjenjuje sve prednosti tehnika snimanja filmova u oblastima kulture i turizma.
 
Course description:
 
This course is designed to provide students with an understanding of the basic principles of Filming Techniques and Film production. It is intended to acquire theoretical and practical knowledge about the art, culture and media of mass communication, or precisely filming techniques, technological process of filmmaking, formation and work of film crews, distribution and showing of films, designing and launching the production of films and their placement. Through this subject an interdisciplinary approach will be applied through the history of film, film theory, aesthetics and psychology. This approach will give a solid preparation to the creative process for creating short film and television works in various genres such as feature film, TV film, drama, documentary and other forms such as documentary film and various television and new media formats: music video, podcasts, webisodes, YouTube videos, and other.
 
Upon the completion of this course, student will be able to:
 
  - Recognize which recording techniques were used in the particular audio-visual work;
  - Compare different film works and recognize basic theoretical approaches in film theory, aesthetics and psychology;
  - Elaborate the method of distribution and placement of audio-visual works;
  - Organize and create simple film forms especially in field of culture and tourism using basic directing and production techniques;
  - Understand and apply all advantages of filmmaking techniques in the fields of culture and tourism.
 
 

Angažovani predavači: