Predmeti

FKT1IGCG
Istorija i geografija Crne Gore

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Kultura i turizam
Opis kursa:
 

Ovaj predmet ima za cilj da razvije sposobnosti studentata da razumiju i analiziraju različite istorijske i kulturne epohe u sa aspekta vremena i geografskog prostora. Glavni cilj izučavanja predmeta je sticanje znanja o geografsko-turističkoj poziciji Crne Gore, kao i o njenom kulturno-istorijskom nasljeđu. Glavne teme koje se obrađuju su:  Geomorfološki razvoj Crne Gore, Geografsko- turistička pozicije Crne Gore, Geografska i istorijska pozicije Crne Gore na Balkanu, Crna Gora u praistorijskom periodu, Praistorijska nalazišta na teritoriji Crne Gore, Crna Gora tokom Rimskog Carstva, Rimski spomenici na teritoriji Crne Gore, Dolazak Slovena do 12-og vijeka, Najznačajniji vladari i dinastije u Crnoj Gori (Nemanjići, Balšići, Crnojevići, Petrovići). Poseban akcenat je stavljen na književnost, arhitekturu, vajarstvo, slikarstva i primjenjivu umjestnost koji se vezuju za istorijske periode koji su predmet proučavanja. Završni dio kursa se odnosi na događaje u savremenoj istoriji Crne Gore.

 

Nakon odslušanog kursa, student će biti osposobljen da:

 

  - Diskutuje i kritički analizira ključne istotrijske i kulturne epoha Crne Gore;

  - Identifikacije i analizira najznačajnije kulturno-istorijske spomenike iz različitih istorijskih perioda;

  - Detaljno opisuje i argumentovano diskutuje o konkretnim istorijskim epohama i njihovim najznačajnijim djelima iz oblasti arhitekture, književnosti, vajarstva, slikarstva i primijenjene umjetnosti;

  - Identifikuje i analizira najznačajnije crnogorske dinastije i vladare i njihov značaj iz različitih uglova (kultura, istorija, itd.);

  - Poznaje i analizira događaje u modernoj istoriji Crne Gore. 

 
Course description:
 
The idea of ​​studying this course is to develop the student's ability to understand historical and cultural epochs in time and geographical space. The main goal of studying the subject is to acquire basic knowledge about the geographical tourist position and cultural and historical heritage in Montenegro. The main topics to be covered are: Geomorphological development of Montenegro; Geographical tourist position of Montenegro; Geographical and historical position of Montenegro in the Balkans; Montenegro in prehistoric times; Prehistoric sites on the territory of Montenegro; Montenegro during the Roman Empire; Roman monuments on the territory of Montenegro; The arrival of the Slavs until the twelfth century, than The most important rulers and dynasties in Montenegrin history such as: Nemanjići, Balšići, Crnojevići, Petrovići with a special accent on literature, architecture and sculpture, painting and applied arts in these periods. The focus will also be put on the events in modern Montenegrin history.
 
Upon the completion of this course, student will be able to:  
 
  - Discuss and critically analyze the main historical and cultural epochs of Montenegro;
  - Identify and discuss the main sites monuments from different times such as prehistoric times, period under Roman empire etc.;
  - Briefly describe the main characteristics of particular epochs and their literature, architecture, sculpture, painting and applied arts;
  - Identify the main Montenegrin dynasties and rulers and discuss and analyze their importance from different points of view (historical, cultural etc.);
  - Discuss and analyze events in modern Montenegrin history.
 
 

Angažovani predavači: