Predmeti

FKT2EK
Ekonomika kulture

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Smjer: Opšti smjer

Ideja izučavanja predmeta: Da student razumije ekonomske osnov funkcionisanja sektora kulture

Ciljevi izučavanja predmeta: Da student nauči kako da primjenjuje ekonomske principe u upravljanju kompanijama i organizacijama u oblasti kulture

Angažovani predavači: