Predmeti

FKT2TK
Tradicionalne kulture

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Opšti smjer

 Četiri modula:

 

Indijska kultura

Jevrejska kultura

Kineska kultura

Grčka kultura

Angažovani predavači: