Predmeti

FKT3EK
Estetika komunikacije

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Smjer: Opšti smjer

Ideja izučavanja predmeta: Danas, u doba visoko razvijene nauke i tehnologije, vizuelnost kao osnov spoznaje svijete ima veliku ulogu, a 'govor' umjetnosti je povezan sa svim drugim oblicima ljudskog iskustva. Ideja predmeta je razmatranje pitanje estetike, filozofske discipline koja istražuje odnose između umjetnosti i estetskog iskustva; otvaranje pitanja umjetničkog djela kao specifičnog izvora i procesa međuljudske komunikacije.

Ciljevi izučavanja predmeta: Osposobiti studenta za pravilno korišćenje temeljnih pojmova estetike komunikacije, kritičku i argumentovanu analizu procesa, osobina i zakonitosti koji djeluju u sklopu umjetnosti i estetskog iskustva, ali i u njihovom međusobnom odnosu

Angažovani predavači: