Predmeti

FKT3SJ4_1
Strani jezik IV - 1

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 2+2
Smjer: Opšti smjer

Opis i cilj predmeta:

Komunikacija na stranom jeziku  je svakodnevna potreba. Napredak tehnologije i tehnike omogućio je da preko interneta budemo povezani sa svim ljudima širom svijeta, da putujemo i otkrivamo nove zemlje, kulture, običaje. Za dobar posao uglavnom se podrazumijeva poznavanje najmanje 2 do 3 strana jezika. Asimilacija stranog jezika je istovremeno i izvrsna vježba mozga, skoro isto kao matematika.

Cilj predmeta:

  • Razvijanje sve 4 jezičke vještine: slušanje i čitanje (razumijevanje), govorenje (govorna interakcija i govorna produkcija) i pisanje. U metodologiji se koristi komunikativni pristup pri učenju stranog jezika, u procesu nastave koriste se i multimedijalne komponente (digitalni softwer za za učionicu) što omogućava veliku interaktivnost tokom časa, sa akcentom na slušanju i govoru.
  • Razvoj komunikativnih sposobnosti studenata na stranom jeziku, odnosno razvoj sociolingvističke kompetencije.
  • Razvijanje svijesti o značaju multikulturalnosti – upoznavanje sa kulturom zemlje stranog jezika – govornog područja, odnosno razvoj socio-kulturne kompetencije.

Angažovani predavači: