Predmeti

FKT3KB5
Kulturna baština V

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 5
Obavezan: Da
Fond časova: 3+2
Smjer: Opšti smjer

Kulturna baština je multidisciplinarna oblast, kojom se izučavaju dobra i kulturna dobra naslijeđena iz prošlosti. Na predmetu Kulturna baština III studenti će biti upoznati sa kvantumom, vrstama, karakteristikama kulturnih dobara Crne Gore, međunarodnim istorijskim fenomenima i njihovima uticajima na razvoj umjetničkih stilova u  arhitekturi, umjetnosti uopšte i načinu života.

Izučavanje podrazumijeva korišćenje postojećih baza podataka iz raznih izvora sa naglaskom na rezultate Projekta "Revalorizacija kulturnih dobara Crne Gore" koje će studentima pripremiti predmetni nastavnik.  Jedan od ciljeva ovog predmeta je da nauči studente da prepoznaju koje bazične karakteristike određenih religijskih i umjetničkih uticaja, koje treba koristiti da bi se dao odgovor na određeno pitanje, a posebno prilikom donošenja upravljačkih odluka u ovoj oblasti kroz učešće u menadžerskim strukturama svih nivoa. 

Aktivno učenje je ključ uspjeha. Predmetni nastavnik će  svakako biti dostupnan da da odgovore na sva vaša pitanja, da sugestije i pruži podršku. Da biste iskoristili ovakav način učenja u potpunosti, na čas morate doći pripremljeni i koristiti datu literaturu i izvore.

Angažovani predavači: