Predmeti

FKT3SOT1
Selektivni oblici turizma I

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Opšti smjer

Moduli:

Sportski turizam

Ekološki turizam

Turizam nacionalnih parkova

Angažovani predavači: