Predmeti

FKT3SOT1
Selektivni oblici turizma I

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 2+2
Smjer: Kultura i turizam
Opis kursa:
 
Ovaj predmet je koncipiran da obezbijedi studentima znanje o osnovama selektivnih tipova turizma. Takvim izučavanjem ovog prodmeta studenti su u mogućnosti da se upoznaju sa najvažnijim formama selektivnog turizma, njihovim karakteristikama kao i prednostima i manama razvoja selektivnih tipova turizma u Crnoj Gori. Predmetom su obuhvaćene teme kao što su: zdravstveni turizam, banjski turizam, ekoturizam, gradski turizam, kulturni turizam, ruralni, dentalni i vjerski turizam. Dodatno, nastava na predmetu je koncipirana tako da studentima pruži mogućnost za praktičnim usavršavanjem u pogledu selektivnih tipova turizma kao i usvajanje menadžerkih vještina kroz vidove seminara, tutorijala i online učenja.
 
Po završetku ovog kursa student će biti osposobljen da:
 
  - Analizira forme slektivnih tipova turizma, uočava njihove karakteristike kao i da analizira i uočava potrebe za specifičnom turističkom infrastrukturom potrebnom za razvoj selektivnih oblika turizma;
  - Vlada karakteristikama zdravstvenog i banjskog turizma i kritički komentariše;
  - Samostalno i u timu proučava potencijale za razvoj selektivnih oblika turizma i razumije elemente ponude banjskog turizma;
  - Jasno prepoznaje prednosti razvoja dentalnog turizma, identifikuje potencijale za razvoj ovog vida turizma;
  - Objašnjava i razumije poziciju ovog vida turizma u svijetu i vlada elementima ponude dentalnog turizma;
  - Elaborira koncept gradskog turzma, pravi jasnu razliku između gradskog turizma turing centara i glavnih gradova;
  - U timu kreira ponude za gradski turizam subkultura;
  - Razumije i interpretira važnost evropskih centara sa aspekta gradskog turizma;
  - Interpretira i poznaje karateristike ruralnog turizma, ima sposobnst procjene važnosti ovog vida selektivnog turizma za industriju i ekonomiju zemlje, poznaje segmente ponude ovog vida turizma;
  - Samostalno i u timu kreira ponude ruralnog turizma; samostalno i u timu analizira potencijale za razvoj ovog vida turizma;
  - Poznaje i interpretira razliku između kulturnog i gradskog turizma, kombinuje elmente ponude kulturnog turizma, samostalno i u timu kreira ponude ovog vida turizma;
  - Poznaje i interpretira ključne rute kulturnog turizma u svijetu;
  - Vlada karakteristikama vjerskog turizma, samostalno i u timu prepoznaje potencijale za razvoj ovog vida turizma;
  - Poznaje karakteristike vjerskog turizma i objekata u kojima se on realizuje i ocjenjuje poziciju i važnost ovog tipa turizma u svijetu.
 
Course description:
 
This course is designed to provide students with an understanding of the principles of selective forms of tourism. There will be a focus on the different forms of selective tourism, main characteristics of this types of tourism advantages and disadvantages of different forms and possibilities for development of different selective forms of tourism in Montenegro. It will include topics such as health tourism, wellness and spa tourism, ecotourism, urban tourism, cultural tourism, rural tourism, dental tourism and religious tourism. Additionally, the course will provide opportunities for the practical implementation of the concepts covered and the development of problem solving skills by means of face-to-face seminars and tutorials and online learning.
 
Upon the completion of this course, student will be able to:
  - Evaluate the forms of selective tourism and their characteristics and analyse the types of infrastructure needed for selective tourism;
  - Adopt the characteristics of health & spa tourism and discuss their main characteristics, independently and in a team examine the potential for the development of this type of tourism, manages the segments of the offer of spa tourism;
  - Clearly name the advantages of dental tourism, interprete potentials for the development of dental tourism in the team; explain the position of this type of tourism in the world and successfully identifies segments of the offer of dental tourism;
  - Elaborate concepts of urban tourism, distinguishes destinations between capitals and touring centres, creates offers in the team for sub-segments of urban tourism, interpret the cultural and historical sights of key European centres;
  - Elaborate characteristics of rural tourism, estimate the importance of this type of selective tourism for the industry and the economy, identify the segments of the offer, in a team and independently design the offer of this type of tourism, in a team and independently combines potentials for this type of tourism;
  - Explain distinction between cultural tourism and urban tourism, combine the elements of cultural tourism, in a team and independently creates cultural tourism offer, interpret the key routes of cultural tourism in the world;
  - Adopt characteristics of religious tourism, in a team and independently interpret the potential for the development of this type of tourism, explain the basic professional concepts related to religious facilities, estimate the position of religious tourism in the world.
 
 

Angažovani predavači: