Opste informacije o fakultetu

O fakultetu

Fakultet za kulturu i turizam osnovan je 2014. godine kao dio Univerziteta Donja Gorica. U okviru Fakulteta su akreditovana tri studijska programa: Kultura i turizam, Međunarodne studije za hotelijerstvo i menadžment-Vatel i Kineske studije. 

 

Studijski program Kultura i turizam

Studijski program Kultura i turizam se značajno razlikuje od svih ostalih studijskih programa iz oblasti turizma u Crnoj Gori i regionu koji se prvenstveno baziraju na ekonomiji preduzeća u oblasti turizma. On je postavljen na posve drugačijoj platformi. Na platformi koja počinje pitanjem kako prodati kulturni proizvod Crne Gore. Kako valorizovati našu istoriju? Našu arhitekturu? Našu književnost? Poeziju? Kako valorizovati naše istorijske događaje? Folklor? Gusle?​ Kako turistima prezentovati i prodati proizvode naše kreativne industrije?

Studijski program Kultura i turizam predstavlja simbiozu različitih naučnih i umjetničkih disciplina s ciljem sticanja znanja, vještina i kompetencija koje su neophodne za adekvatnu valorizaciju kako prirodnih ljepota, tako i izuzetne kulturno-istorijske baštine ovog područja i to prvenstveno na temelju kulturnih i kreativnih industrija. Nastava se izvodi u saradnji sa Univerzitetom u Puli koji ima dugu i uspješnu tradiciju kada je u pitanju realizacija ovog interdisciplinarnog studija.

Koncept nastavnog plana i programa je takav da je akcenat, sa jedne strane, stavljen na turizam sa stanovišta nacionalnog, kulturnog i održivog ekonomskog razvoja, a sa druge strane na kulturu i kreativne industrije koje predstavljaju jedan od najbrže rastućih sektora i jedan od ključnih pokretača napretka ekonomija najrazvijenijih zemalja svijeta.

Studije su zasnovane na multidisciplinarnom pristupu koji podstiče inovativnost i kreativnost studenata i razvija njihove preduzetničke, liderske, stvaralačke i organizacione vještine i kompetencije.

U toku studija, studenti imaju priliku da, u okviru programa razmjene, borave na nekim od najprestižnijih visokoobrazovnih institucija širom svijeta, kao i da učestvuju u brojnim seminarima, konferencijama, ljetnjim školama i sl. i ostvare kontakte koji mogu imati značajnu ulogu u njihovoj budućoj profesionalnoj karijeri.

Zvanično najbolja škola hotelskog menadžmenta na svijetu- Međunarodno hotelijerstvo i menadžment, Vatel,  na Univerzitetu Donja Gorica

Akademski studijski program Međunarodno hotelijerstvo i menadžment je osnovan u saradnji sa Azmont Investment grupacijom i Vatel International Business School for Hotel and Tourism Management u okviru Fakulteta za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica. U pitanju je vodeća obrazovna institucija  iz oblasti međunarodnog hotelijerstva i menadžmenta čija je prva škola osnovana prije skoro četrdeset godina u Parizu. Od tada pa do danas Vatel je otvorio pedeset kampusa u trideset i jednoj zemlji na četiri kontinenta i ostvario saradnju sa najpoznatijim hotelskim grupacijama širom svijeta.Godine 2016. stiglo je najbolje priznanje za kvalitet rada i nagrada Best Hospitality Management School award na svjetskom nivou i to u konkurenciji velikog broja obrazovnih institucija iz ove oblasti. Zvanično postavši najbolja škola iz oblasti hotelskog menadžmenta na svijetu, Vatel postaje  svjetski prepoznat brend u međunarodnom hotelijerstvu i menadžmentu.

Studiranje na studijskom program Međunarodno hotelijerstvo i menadžment predstavlja kombinaciju univerzitetske teorije i stručne prakse koju realizuju brojni međunarodni i domaći stručnjaci iz oblasti turizma, hotelijerstva i menadžmenta. Studenti na ovaj način od samog početka studija bivaju smješteni u samo srce hotelske  industrije, usvajajući znanja, vještine i kompetencije koje su im neophodne za uspješan rad u turističkoj i hotelskoj industriji. Osim prakse u Crnoj Gori, studentima se nude brojne mogućnosti obavljanja prakse u najpoznatijim hotelskim lancima širom svijeta, što igra ključnu ulogu u pripremi svršenih studenata ne samo za lokalno, već i za međunarodno tržište.

Studije Međunarodnog hotelijerstva i menadžmenta omogućavaju studentima  da steknu znanja, vještine i kompetencije koje su konkurentne  na međunarodnom turističkom tržištu i da postanu dio dinamične mreže sa preko 33000 Alumni studenata širom svijeta što ima neprocjenjiv značaj  za njihovu buduću karijeru, dok im sticanje međunarodno priznate diplome otvara brojne mogućnosti zaposlenja u turističkoj industriji- kako u zemlji, tako i u inostranstvu.


 

Kineske studije osnovane su u saradnji sa grupom univerziteta iz Kine. Ovaj program se zasniva na istraživanju  kulture, istorije, filozofije i ekonomije države koja ima najveću ekonomsku snagu na svijetu. Kineske studije se fokusiraju na istraživanju moderne Kine u globalnom i istorijskom kontekstu, a globalni uticaj Kine će rasti u godinama koje slijede. Posebno kroz implementaciju Belt and Road inicijative. Svi studenti kineskih studija će biti učesnici programa razmjene, koji će uključivati boravak na nekom od Univerziteta u Kini u trajanju od najmanje jednog semestra. 

 

 

budite dio istorije budućnosti