heading

Novosti
O fakultetu
Predavači
Predmeti

Fakultet za kulturu i turizam

O fakultetu

Fakultet za
kulturu i turizam

Fakultet za kulturu i turizam osnovan je 2014. godine kao dio Univerziteta Donja Gorica. U okviru Fakulteta su akreditovana tri studijska programa: Kultura i turizam, Međunarodne studije za hotelijerstvo i menadžment-Vatel i Kineske studije. 

 

Studijski program Kultura i turizam

Studijski program Kultura i turizam se značajno razlikuje od svih ostalih studijskih programa iz oblasti turizma u Crnoj Gori i regionu koji se prvenstveno baziraju na ekonomiji preduzeća u oblasti turizma. On je postavljen na posve drugačijoj platformi. Na platformi koja počinje pitanjem kako prodati kulturni proizvod Crne Gore. Kako valorizovati našu istoriju? Našu arhitekturu? Našu književnost? Poeziju? Kako valorizovati naše istorijske događaje? Folklor? Gusle?​ Kako turistima prezentovati i prodati proizvode naše kreativne industrije?

Studijski program Kultura i turizam predstavlja simbiozu različitih naučnih i umjetničkih disciplina s ciljem sticanja znanja, vještina i kompetencija koje su neophodne za adekvatnu valorizaciju kako prirodnih ljepota, tako i izuzetne kulturno-istorijske baštine ovog područja i to prvenstveno na temelju kulturnih i kreativnih industrija. Nastava se izvodi u saradnji sa Univerzitetom u Puli koji ima dugu i uspješnu tradiciju kada je u pitanju realizacija ovog interdisciplinarnog studija.

Koncept nastavnog plana i programa je takav da je akcenat, sa jedne strane, stavljen na turizam sa stanovišta nacionalnog, kulturnog i održivog ekonomskog razvoja, a sa druge strane na kulturu i kreativne industrije koje predstavljaju jedan od najbrže rastućih sektora i jedan od ključnih pokretača napretka ekonomija najrazvijenijih zemalja svijeta.

Studije su zasnovane na multidisciplin...

Predmeti

Kultura i turizam - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT1EIR
Ekonomija i razvoj
FKT1EIR 6
Da
FKT1IC
Istorija civilizacija
FKT1IC 5
Da
FKT1DF
Digitalna fotografija
FKT1DF 2
Da
FKT1ICG
Istorija Crne Gore
FKT1ICG 4
Da
FKT1KB1
Kulturna baština I
FKT1KB1 5
Da
FKT1EJ1
Engleski jezik I
FKT1EJ1 4
Da
FKT1NJJ1
Njemački jezik I
FKT1NJJ1 4
Da
FKT1SJ3_1
Strani jezik III - 1
FKT1SJ3_1 4
Ne
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
Kultura i turizam - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT1KA
Kulturna antropologija
FKT1KA 5
Da
FKT1KP
Književnost i poezija
FKT1KP 4
Da
FKT1I
Informatika
FKT1I 4
Da
FKT1KB2
Kulturna baština II
FKT1KB2 5
Da
FKT1D
Demografija
FKT1D 1
Da
FKT1TGCGS
Turistička geografija Crne Gore i svijeta
FKT1TGCGS 1
Da
FKT1VP
Video produkcija
FKT1VP 2
Da
FKT1EJ2
Engleski jezik II
FKT1EJ2 4
Da
FKT1NJJ2
Njemački jezik II
FKT1NJJ2 4
Da
FKT1SJ3_2
Strani jezik III – 2
FKT1SJ3_2 4
Ne
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
Kultura i turizam - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT2EKT
Ekonomika kulture
FKT2EKT 5
Da
FKT2IU
Istorija umjetnosti
FKT2IU 5
Da
FKT2KB3
Kulturna baština III
FKT2KB3 5
Da
FKT2TTI
Tematski turizam I
FKT2TTI 2
Da
FKT2TK
Tradicionalne kulture
FKT2TK 5
Da
FKT2EJ1
Engleski jezik III
FKT2EJ1 4
Da
FKT2NJJ1
Njemački jezik III
FKT2NJJ1 4
Da
FKT2SJ3_3
Strani jezik III – 3
FKT2SJ3_3 4
Ne
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
Ne
Kultura i turizam - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT2MITK
Metodologija istraživanja tržišta u kulturi i turizmu
FKT2MITK 4
Da
FKT2EMT
Ekonomika turizma
FKT2EMT 3
Da
FKT2PMK
Psihologija marketinga kulture
FKT2PMK 4
Da
FKT2PI
Preduzetništvo i inovacije
FKT2PI 4
Da
FKT2KB4
Kulturna baština IV
FKT2KB4 5
Da
FKT2TTII
Tematski turizam II
FKT2TTII 2
Da
FKT2EJ2
Engleski jezik IV
FKT2EJ2 4
Da
FKT2NJJ2
Njemački jezik IV
FKT2NJJ2 4
Da
FKT2SJ3_4
Strani jezik III – 4
FKT2SJ3_4 4
Ne
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
Ne
Kultura i turizam - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT3MISU
Moderna i savremena umjetnost
FKT3MISU 5
Da
FKT3RFTK
Računovodstvo i finansije u kulturi i turizmu
FKT3RFTK 5
Da
FKT3KB5
Kulturna baština V
FKT3KB5 5
Da
FKT3TTIII
Tematski turizam III
FKT3TTIII 4
Da
FKT3SKT
Sociologija kulture i turizma
FKT3SKT 3
Da
FKT3EJ1
Engleski jezik V
FKT3EJ1 4
Da
FKT3NJJ1
Njemački jezik V
FKT3NJJ1 4
Da
FKT3SJ3_5
Strani jezik III – 5
FKT3SJ3_5 4
Ne
NIM5
Naučno-istraživački modul 5
NIM5 2
Ne
Kultura i turizam - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT3KI
Kreativne industrije
FKT3KI 5
Da
FKT3TTIV
Tematski turizam IV
FKT3TTIV 4
Da
FKT3KB6
Kulturna baština VI
FKT3KB6 5
Da
FKT3EJ2
Engleski jezik VI
FKT3EJ2 4
Da
FKT3NJJ2
Njemački jezik VI
FKT3NJJ2 4
Da
FKT3DR
Diplomski rad
FKT3DR 8
Da
FKT3SJ3_6
Strani jezik III – 6
FKT3SJ3_6 4
Ne
NIM6
Naučno-istraživački modul 6
NIM6 2
Ne
Kineske studije - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT1EIRks
Ekonomija i razvoj (globalizacija)
FKT1EIRks 4
2P+1V
Da
2P+1V
FKT1KJ1ks
Kineski jezik 1
FKT1KJ1ks 8
2P+1V
Da
2P+1V
FKT1KCks
Istorija i geografija Kine – KINESKA CIVILIZACIJA
FKT1KCks 6
2P+1V
Da
2P+1V
FKT1I1
Informatika 1
FKT1I1 6
2P+1V
Da
2P+1V
FKT1PSks
Psihologija
FKT1PSks 4
2P+1V
Da
2P+1V
FKT1IIK1ks
Ideje i karakter 1
FKT1IIK1ks 2
30
Da
30
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
Kineske studije - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT1KKks
Kineska kultura
FKT1KKks 6
4+2
Da
4+2
FKT1IK2ks
Ideje i karakter 2
FKT1IK2ks 2
2
Da
2
FKT1KJ2ks
Kineski jezik 2
FKT1KJ2ks 8
2+1
Da
2+1
FKT1BPIks
Biznis, preduzetništvo i inovacije u Kini i Crnoj Gori
FKT1BPIks 4
2+2
Da
2+2
FKT1MKIks
Metodologija kvantitativnih istraživanja
FKT1MKIks 4
2+2
Da
2+2
FKT1I2ks
Informatika 2
FKT1I2ks 6
2+2
Da
2+2
FKT1RIMks
Religija i mitologija
FKT1RIMks 2
1+1
Da
1+1
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
Kineske studije - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT2KA
Kineska antropologija
FKT2KA 6
2+1
Da
2+1
FKT2KF
Kineska filozofija
FKT2KF 6
2+1
Da
2+1
FKT2FN
Filozofija nauke
FKT2FN 4
2+0
Da
2+0
FKT2IIK3ks
Ideje i karakter 3
FKT2IIK3ks 2
30
Da
30
FKT2IINT
Informatika i nove tehnologije
FKT2IINT 4
2+1
Da
2+1
FKT2KJ3
Kineski jezik 3
FKT2KJ3 8
4+2
Da
4+2
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
Ne
Kineske studije - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT2IKEMks
Istorija kineske ekonomske misli
FKT2IKEMks 8
4+2
Da
4+2
FKT2KPks
Kinesko pravo
FKT2KPks 4
2+2
Da
2+2
FKT1D
Demografija
FKT1D 4
2+2
Ne
2+2
FKT2KJ4
Kineski jezik 4
FKT2KJ4 8
4+2
Da
4+2
FKT2UPks
Upravljanje projektima
FKT2UPks 6
2+1
Da
2+1
FKT2IK4ks
Ideje i karakter 4
FKT2IK4ks 2
1+0
Da
1+0
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
Ne
Kineske studije - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT2TK
Tradicionalne kulture
FKT2TK 4
2+0
Ne
2+0
FKT5KKIP
Kineska književnost i proza
FKT5KKIP 6
2+2
Da
2+2
FKT5EIIR
Ekonomske ideje istorija i razvoj
FKT5EIIR 4
2+0
Da
2+0
FKT5KIAE
Kineska i azijska ekonomija
FKT5KIAE 6
2+2
Da
2+2
FKT5KJ5
Kineski jezik 5
FKT5KJ5 8
4+2
Da
4+2
FKT5IK5
Ideje i karakter 5
FKT5IK5 2
1
Da
1
NIM5
Naučno-istraživački modul 5
NIM5 2
Ne
VATEL studije - 1. godina
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
VATEL-GES101
Management I (dvosemestralni predmet)
VATEL-GES101 6
Da
VATEL-MKT101
Marketing I (dvosemestralni predmet)
VATEL-MKT101 4
Da
VATEL-ECO101
Company Economics (dvosemestralni predmet)
VATEL-ECO101 4
Da
VATEL-ENV101
F&B Environment (dvosemestralni predmet)
VATEL-ENV101 4
Da
VATEL-ENV102
Hospitality Industry Environment (dvosemestralni predmet)
VATEL-ENV102 4
Da
VATEL-LAN101
English Language (dvosemestralni predmet)
VATEL-LAN101 6
Da
VATEL-LAN102
French Language (dvosemestralni predmet)
VATEL-LAN102 4
Da
VATEL-NUT101
Nutrition I
VATEL-NUT101 1
Da
VATEL-VIN101
Wine Vintages
VATEL-VIN101 4
Da
VATEL-GRH101
Human Resources I
VATEL-GRH101 4
Da
VATEL-INF101
Computer Sciences I
VATEL-INF101 4
Da
VATEL-NUT102
Hygiene and Safety
VATEL-NUT102 1
Da
VATEL-CP102
Self Image
VATEL-CP102 2
Da
VATEL-APR101
Initiation to Restaurant Practice
VATEL-APR101 0
Da
VATEL-APC101
Initiation to Cooking Practices
VATEL-APC101 0
Da
VATEL-CUP101
Professional Culture
VATEL-CUP101 2
Da
VATEL-STA101
Domestic Professional Internship
VATEL-STA101 5
Da
VATEL-APP101
Professional Practices (dvosemestralni predmet)
VATEL-APP101 5
Da
NIM1VATEL
Naučno - israživački modul I (dvosemestralni predmet)
NIM1VATEL 4
Ne
VATEL studije - 2. godina
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
VATEL-GES201
Management II (dvosemestralni predmet)
VATEL-GES201 6
Da
VATEL-MKT201
Marketing II (dvosemestralni predmet)
VATEL-MKT201 4
Da
VATEL-JUR201
Legal Culture (dvosemestralni predmet)
VATEL-JUR201 6
Da
VATEL-LAN201
English Language (dvosemestralni predmet)
VATEL-LAN201 6
Da
VATEL-LAN202
French Language (dvosemestralni predmet)
VATEL-LAN202 4
Da
VATEL-APP201
Professional Practices (dvosemestralni predmet)
VATEL-APP201 3
Da
VATEL-ECO202
Economic Environment
VATEL-ECO202 2
Da
VATEL-ACT201
Current Events in the Hospitality Industry
VATEL-ACT201 2
Da
VATEL-NUT201
Nutrition II
VATEL-NUT201 2
Da
VATEL-VIN201
Worldwide Wine Vintages
VATEL-VIN201 2
Da
VATEL-INF201
Computer Sciences II
VATEL-INF201 4
Da
VATEL-GRH201
Human Resources II
VATEL-GRH201 4
Da
VATEL-ECO201
Economy of Tourism
VATEL-ECO201 4
Da
VATEL-COM201
Oral Communication
VATEL-COM201 4
Da
VATEL-STA201
International Professional Internship
VATEL-STA201 6
Da
VATEL-M1IR
M1 Internship Report
VATEL-M1IR 1
Da
NIM2VATEL
Naučno - israživački modul II (dvosemestralni predmet)
NIM2VATEL 4
Ne
VATEL studije - 3. godina
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
VATEL-GES301
Introduction to Cost Control (dvosemestralni predmet)
VATEL-GES301 8
Da
VATEL-MKT301
Marketing III (dvosemestralni predmet)
VATEL-MKT301 6
Da
VATEL-CLT301
Multicultural Management (dvosemestralni predmet)
VATEL-CLT301 2
Da
VATEL-LAN301
English Language (dvosemestralni predmet)
VATEL-LAN301 2
Ne
VATEL-LAN302
French Language (dvosemestralni predmet)
VATEL-LAN302 6
Da
VATEL-LAN303
Chinese Language (dvosemestralni predmet)
VATEL-LAN303 2
Ne
VATEL-APP301
Managerial Experience (dvosemestralni predmet)
VATEL-APP301 4
Da
VATEL-FIS301
Taxation
VATEL-FIS301 4
Da
VATEL-PRO301
Hospitality Sales
VATEL-PRO301 3
Da
VATEL-VIN301
Wine, Beer and Spirits
VATEL-VIN301 2
Da
VATEL-GRH301
Human Resources III
VATEL-GRH301 6
Da
VATEL-INF301
Computer Sciences III
VATEL-INF301 4
Da
VATEL-CP301
Career Project
VATEL-CP301 0
Da
VATEL-GEO301
Geopolitics
VATEL-GEO301 2
Da
VATEL-TOU301
Tourism and Travelling
VATEL-TOU301 4
Da
VATEL-NGO301
Negotiation
VATEL-NGO301 3
Da
VATEL-PI301
Professional Internship
VATEL-PI301 4
Da
NIM3VATEL
Naučno - israživački modul III (dvosemestralni predmet)
NIM3VATEL 4
Ne