heading

Novosti
O fakultetu
Predavači
Predmeti

Fakultet za kulturu i turizam

O fakultetu

Fakultet za
kulturu i turizam

Fakultet za kulturu i turizam osnovan je 2014. godine kao dio Univerziteta Donja Gorica. U okviru Fakulteta su akreditovana tri studijska programa: Kultura i turizam, Međunarodne studije za hotelijerstvo i menadžment-Vatel i Kineske studije. 

 

Studijski program Kultura i turizam

Studijski program Kultura i turizam se značajno razlikuje od svih ostalih studijskih programa iz oblasti turizma u Crnoj Gori i regionu koji se prvenstveno baziraju na ekonomiji preduzeća u oblasti turizma. On je postavljen na posve drugačijoj platformi. Na platformi koja počinje pitanjem kako prodati kulturni proizvod Crne Gore. Kako valorizovati našu istoriju? Našu arhitekturu? Našu književnost? Poeziju? Kako valorizovati naše istorijske događaje? Folklor? Gusle?​ Kako turistima prezentovati i prodati proizvode naše kreativne industrije?

Studijski program Kultura i turizam predstavlja simbiozu različitih naučnih i umjetničkih disciplina s ciljem sticanja znanja, vještina i kompetencija koje su neophodne za adekvatnu valorizaciju kako prirodnih ljepota, tako i izuzetne kulturno-istorijske baštine ovog područja i to prvenstveno na temelju kulturnih i kreativnih industrija. Nastava se izvodi u saradnji sa Univerzitetom u Puli koji ima dugu i uspješnu tradiciju kada je u pitanju realizacija ovog interdisciplinarnog studija.

Koncept nastavnog plana i programa je takav da je akcenat, sa jedne strane, stavljen na turizam sa stanovišta nacionalnog, kulturnog i održivog ekonomskog razvoja, a sa druge strane na kulturu i kreativne industrije koje predstavljaju jedan od najbrže rastućih sektora i jedan od ključnih pokretača napretka ekonomija najrazvijenijih zemalja svijeta.

Studije su zasnovane na multidisciplin...

Predmeti

Kultura i turizam - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT1EIR
Ekonomija i razvoj
FKT1EIR 6
Da
FKT1IC
Istorija civilizacija
FKT1IC 5
Da
FKT1DF
Digitalna fotografija
FKT1DF 2
Da
FKT1ICG
Istorija Crne Gore
FKT1ICG 4
Da
FKT1OK
Osnovi kreativnosti
FKT1OK 5
Da
FKT1EJ1
Engleski jezik I
FKT1EJ1 4
Da
FKT1NJJ1
Njemački jezik I
FKT1NJJ1 4
Da
Kultura i turizam - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT1KA
Kulturna antropologija
FKT1KA 5
Da
FKT1KP
Književnost i poezija
FKT1KP 4
Da
FKT1DP
Digitalna pismenost
FKT1DP 3
Da
FKT1KR
Kreativno razmišljanje
FKT1KR 5
Da
FKT1DEM
Demografija
FKT1DEM 2
Da
FKT1TGCGS
Turistička geografija Crne Gore i svijeta
FKT1TGCGS 1
Da
FKT1TFKVF
Teorija filma i kratke video forme
FKT1TFKVF 2
Ne
FKT1EK
Evolucija kulture
FKT1EK 2
Ne
FKT1EJ2
Engleski jezik II
FKT1EJ2 4
Da
FKT1NJJ2
Njemački jezik II
FKT1NJJ2 4
Da
Kultura i turizam - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT2EKT
Ekonomika kulture
FKT2EKT 5
Da
FKT2U
Umjetnost
FKT2U 5
Da
FKT2KB1
Kulturna baština I
FKT2KB1 5
Da
FKT2TTI
Tematski turizam I
FKT2TTI 2
Da
FKT2TK
Tradicionalne kulture
FKT2TK 5
Da
FKT2EJ1
Engleski jezik III
FKT2EJ1 4
Da
FKT2NJJ1
Njemački jezik III
FKT2NJJ1 4
Da
Kultura i turizam - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT2MITK
Metodologija istraživanja tržišta u kulturi i turizmu
FKT2MITK 4
Da
FKT2EMT
Ekonomika turizma
FKT2EMT 3
Da
FKT2PMK
Psihologija marketinga kulture
FKT2PMK 4
Da
FKT2PI
Preduzetništvo i inovacije
FKT2PI 4
Da
FKT2KB2
Kulturna baština II
FKT2KB2 5
Da
FKT2TTII
Tematski turizam II
FKT2TTII 2
Da
FKT2EJ2
Engleski jezik IV
FKT2EJ2 4
Da
FKT2NJJ2
Njemački jezik IV
FKT2NJJ2 4
Da
Kultura i turizam - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT3EK
Estetika komunikacije
FKT3EK 5
Da
FKT3RFTK
Računovodstvo i finansije u kulturi i turizmu
FKT3RFTK 5
Da
FKT3SKT
Sociologija kulture i turizma
FKT3SKT 3
Da
FKT3KB3
Kulturna baština III
FKT3KB3 5
Da
FKT3MOU
Mediji, oglašavanje i umjetnost
FKT3MOU 4
Da
FKT3EJ1
Engleski jezik V
FKT3EJ1 4
Da
FKT3NJJ1
Njemački jezik V
FKT3NJJ1 4
Da
Kultura i turizam - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT3VUNM
Vizuelna umjetnost i novi mediji
FKT3VUNM 4
Da
FKT3EJ2
Engleski jezik VI
FKT3EJ2 4
Da
FKT3NJJ2
Njemački jezik VI
FKT3NJJ2 4
Da
FKT3DR
Diplomski rad
FKT3DR 8
Da
FKT3KB4
Kulturna baština IV
FKT3KB4 5
Da
FKT3KIK
​Modul Kultura - Kreativne industrije u kulturi
FKT3KIK 5
Ne
FKT3KIT
​Modul Turizam - Kreativne industrije u turizmu
FKT3KIT 5
Ne
Kineske studije - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT1EIRks
Ekonomija i razvoj (globalizacija)
FKT1EIRks 4
2P+1V
Da
2P+1V
FKT1KJ1ks
Kineski jezik 1
FKT1KJ1ks 8
2P+1V
Da
2P+1V
FKT1KCks
Istorija i geografija Kine – KINESKA CIVILIZACIJA
FKT1KCks 6
2P+1V
Da
2P+1V
FKT1I1
Informatika 1
FKT1I1 6
2P+1V
Da
2P+1V
FKT1PSks
Psihologija
FKT1PSks 4
2P+1V
Da
2P+1V
FKT1IIK1ks
Ideje i karakter 1
FKT1IIK1ks 2
30
Da
30
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
Kineske studije - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT1KKks
Kineska kultura
FKT1KKks 6
4+2
Da
4+2
FKT1KJ2ks
Kineski jezik 2
FKT1KJ2ks 8
2+1
Da
2+1
FKT1BPIks
Biznis, preduzetništvo i inovacije u Kini i Crnoj Gori
FKT1BPIks 4
2+2
Da
2+2
FKT1MKIks
Metodologija kvantitativnih istraživanja
FKT1MKIks 4
2+2
Da
2+2
FKT1I2ks
Informatika 2
FKT1I2ks 6
2+2
Da
2+2
FKT1RIMks
Religija i mitologija
FKT1RIMks 2
1+1
Da
1+1
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
2+0
Ne
2+0
KSPFEIR2
Praktična filozofija
KSPFEIR2 2
2+0
Ne
2+0
Kineske studije - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT2KA
Kineska antropologija
FKT2KA 6
2+1
Da
2+1
FKT2KF
Kineska filozofija
FKT2KF 6
2+1
Da
2+1
FKT2FN
Filozofija nauke
FKT2FN 4
2+0
Da
2+0
FKT2IIK3ks
Ideje i karakter 3
FKT2IIK3ks 2
30
Da
30
FKT2IINT
Informatika i nove tehnologije
FKT2IINT 4
2+1
Da
2+1
FKT2KJ3
Kineski jezik 3
FKT2KJ3 8
4+2
Da
4+2
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
Ne
Kineske studije - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT2IKEMks
Istorija kineske ekonomske misli
FKT2IKEMks 8
4+2
Da
4+2
FKT2KPks
Kinesko pravo
FKT2KPks 4
2+2
Da
2+2
FKT1D
Demografija
FKT1D 4
2+2
Ne
2+2
FKT2KJ4
Kineski jezik 4
FKT2KJ4 8
4+2
Da
4+2
FKT2UPks
Upravljanje projektima
FKT2UPks 6
2+1
Da
2+1
FKT2IK4ks
Ideje i karakter 4
FKT2IK4ks 2
1+0
Da
1+0
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
Ne
Kineske studije - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT2TK
Tradicionalne kulture
FKT2TK 4
2+0
Ne
2+0
FKT5KKIP
Kineska književnost i proza
FKT5KKIP 6
2+2
Da
2+2
FKT5EIIR
Ekonomske ideje istorija i razvoj
FKT5EIIR 4
2+0
Da
2+0
FKT5KIAE
Kineska i azijska ekonomija
FKT5KIAE 6
2+2
Da
2+2
FKT5KJ5
Kineski jezik 5
FKT5KJ5 8
4+2
Da
4+2
FKT5IK5
Ideje i karakter 5
FKT5IK5 2
1
Da
1
NIM5
Naučno-istraživački modul 5
NIM5 2
Ne
Kineske studije - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT3KI
Kreativne industrije
FKT3KI 4
30
Ne
30
FKT3GTks
Globalizacija i turizam
FKT3GTks 6
30
Da
30
FKT3PIK6
Projekat Ideje i karakter VI
FKT3PIK6 2
20
Da
20
FKT3KJ6ks
KIneski jezik 6
FKT3KJ6ks 10
40
Da
40
FKT3DR
Diplomski rad
FKT3DR 8
30
Da
30
NIM6
Naučno-istraživački modul 6
NIM6 2
10
Ne
10
VATEL studije - 1. godina
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
VATEL-AC-MGT FUND 101
Accounting and Management Fundamentals (dvosemestralni predmet)
VATEL-AC-MGT FUND 101 8
Da
VATEL-MKT FUND 101
Marketing Fundamentals (dvosemestralni predmet)
VATEL-MKT FUND 101 4
Da
VATEL-ECO 101
Business Economics (dvosemestralni predmet)
VATEL-ECO 101 4
Da
VATEL-LAN 103
French language (dvosemestralni predmet)
VATEL-LAN 103 6
Da
VATEL-LAN 104
English language (dvosemestralni predmet)
VATEL-LAN 104 2
Da
VATEL-E-LNG 104
Practical experience / E- learning (dvosemestralni predmet)
VATEL-E-LNG 104 5
Da
VATEL-NUT 102
Nutrition Basics
VATEL-NUT 102 1
Da
VATEL-INF 101
Microsoft Office Tools
VATEL-INF 101 4
Da
VATEL-SIMA 102
Self-image and Professional behaviour
VATEL-SIMA 102 2
Da
VATEL-F&B RT 104
Food & beverage roundtables
VATEL-F&B RT 104 2
Da
VATEL-CONF 102
Conferences and tours
VATEL-CONF 102 0
Da
VATEL-SD/CSR 101
Sustainable development & CSR
VATEL-SD/CSR 101 2
Da
VATEL-INTCULT 101
Interculturality Marco Polo international internship
VATEL-INTCULT 101 0
Da
VATEL-HR MGT FUND 101
HR Management Fundamentals
VATEL-HR MGT FUND 101 4
Da
VATEL-WVINT 102
Wine Vintages
VATEL-WVINT 102 2
Da
VATEL-PRO CULT 102
Professional culture
VATEL-PRO CULT 102 2
Da
VATEL-HYSA 102
Hygiene and Safety rules
VATEL-HYSA 102 1
Da
VATEL-IRPRAC 104
Intro to restaurant practices
VATEL-IRPRAC 104 0
Da
VATEL-IKPRAC 104
Intro to kitchen practices
VATEL-IKPRAC 104 0
Da
VATEL-HRT 104
Hospitality roundtables
VATEL-HRT 104 2
Da
VATEL-INTERN 105
Domestic professional internship
VATEL-INTERN 105 9
Da
NIM1
Naučno-istraživački modul (dvosemestralni predmet)
NIM1 0
Ne
VATEL studije - 2. godina
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
VATEL - FIN MGT 201
Financial management (dvosemestralni predmet)
VATEL - FIN MGT 201 6
Da
VATEL - STRAT MKG 201
Strategic marketing (dvosemestralni predmet)
VATEL - STRAT MKG 201 4
Da
VATEL - COM LAW 201
Commercial law applied to hotel management (dvosemestralni predmet)
VATEL - COM LAW 201 6
Da
VATEL - LAN 203
French language II (dvosemestralni predmet)
VATEL - LAN 203 6
Da
VATEL - LAN 204
English language II (dvosemestralni predmet)
VATEL - LAN 204 4
Da
VATEL - EXP 204
Hands-On experience and e-learning (dvosemestralni predmet)
VATEL - EXP 204 3
Da
VATEL - EXC 201
Advanced Excel
VATEL - EXC 201 4
Da
VATEL - BUS ENV 201
Business environment
VATEL - BUS ENV 201 2
Da
VATEL - DOC & STRAT 202
Documentary and strategic monitoring
VATEL - DOC & STRAT 202 2
Da
VATEL - NUT 202
Nutrition and society
VATEL - NUT 202 2
Da
VATEL - WW 202
Wines of the world
VATEL - WW 202 2
Da
VATEL - RT 204
ROUNDTABLES: High-end hospitality management
VATEL - RT 204 0
Da
VATEL - VSDP 202
Vatel sustainable development project (VSDP)
VATEL - VSDP 202 2
Da
VATEL - COM 201
Effective communication
VATEL - COM 201 4
Da
VATEL - TOUR ECO 202
Tourism economy
VATEL - TOUR ECO 202 2
Da
VATEL - HR MGT 201
Human resources management
VATEL - HR MGT 201 4
Da
VATEL - INT 205
Professional internship abroad
VATEL - INT 205 6
Da
VATEL - IR
Internship report
VATEL - IR 1
Da
VATEL studije - 3. godina
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
VATEL-GES301
Introduction to Cost Control (dvosemestralni predmet)
VATEL-GES301 8
Da
VATEL-MKT301
Marketing III (dvosemestralni predmet)
VATEL-MKT301 6
Da
VATEL-CLT301
Multicultural Management (dvosemestralni predmet)
VATEL-CLT301 2
Da
VATEL-LAN301
English Language (dvosemestralni predmet)
VATEL-LAN301 2
Ne
VATEL-LAN302
French Language (dvosemestralni predmet)
VATEL-LAN302 6
Da
VATEL-LAN303
Chinese Language (dvosemestralni predmet)
VATEL-LAN303 2
Ne
VATEL-APP301
Managerial Experience (dvosemestralni predmet)
VATEL-APP301 4
Da
VATEL-FIS301
Taxation
VATEL-FIS301 4
Da
VATEL-PRO301
Hospitality Sales
VATEL-PRO301 3
Da
VATEL-VIN301
Wine, Beer and Spirits
VATEL-VIN301 2
Da
VATEL-GRH301
Human Resources III
VATEL-GRH301 6
Da
VATEL-INF301
Computer Sciences III
VATEL-INF301 4
Da
VATEL-CP301
Career Project
VATEL-CP301 0
Da
VATEL-GEO301
Geopolitics
VATEL-GEO301 2
Da
VATEL-TOU301
Tourism and Travelling
VATEL-TOU301 4
Da
VATEL-NGO301
Negotiation
VATEL-NGO301 3
Da
VATEL-PI301
Professional Internship
VATEL-PI301 4
Da
NIM3VATEL
Naučno - israživački modul III (dvosemestralni predmet)
NIM3VATEL 4
Ne
VATEL3MIT
Module Management in Tourism
VATEL3MIT 4
Ne
VATEL3MIH
Module Management in Hospitality
VATEL3MIH 4
Ne