heading

Novosti
O fakultetu
Predavači
Predmeti

Fakultet za kulturu i turizam

O fakultetu

Fakultet za
kulturu i turizam

Fakultet za kulturu i turizam osnovan je 2014. godine kao dio Univerziteta Donja Gorica. U okviru Fakulteta su akreditovana tri studijska programa: Kultura i turizam, Međunarodne studije za hotelijerstvo i menadžment-Vatel i Kineske studije. 

 

Studijski program Kultura i turizam

Ovaj studijski program predstavlja simbiozu različitih naučnih i umjetničkih disciplina s ciljem sticanja znanja, vještina i kompetencija koje su neophodne za adekvatnu valorizaciju kako prirodnih ljepota, tako i izuzetne kulturno-istorijske baštine ovog područja i to prvenstveno na temelju kulturnih i kreativnih industrija. Koncept nastavnog plana i programa je takav da je akcenat, sa jedne strane, stavljen na turizam sa stanovišta nacionalnog, kulturnog i održivog ekonomskog razvoja, a sa druge strane na kulturu i kreativne industrije koje predstavljaju jedan od najbrže rastućih sektora i jedan od ključnih pokretača napretka ekonomija najrazvijenijih zemalja svijeta. Nastava se izvodi u saradnji sa Univerzitetom u Puli koji ima dugu i uspješnu tradiciju kada je u pitanju realizacija ovog interdisciplinarnog studija.

Zvanično najbolja škola hotelskog menadžmenta na svijetu- Međunarodno hotelijerstvo i menadžment, Vatel,  na Univerzitetu Donja Gorica

Akademski studijski program Međunarodno hotelijerstvo i menadžment je osnovan u saradnji sa Azmont Investment grupacijom i Vatel International Business School for Hotel and Tourism Management u okviru Fakulteta za kulturu i turizam Univerziteta Donja Gorica. U pitanju je vodeća obrazovna institucija  iz oblasti međunarodnog hotelijerstva ...

Predmeti

Kultura i turizam - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT1EIR
Ekonomija i razvoj
FKT1EIR 6
Da
FKT1IC
Istorija civilizacija
FKT1IC 5
Da
FKT1DF
Digitalna fotografija
FKT1DF 2
Da
FKT1ICG
Istorija Crne Gore
FKT1ICG 4
Da
FKT1KB1
Kulturna baština I
FKT1KB1 5
Da
FKT1EJ1
Engleski jezik I
FKT1EJ1 4
Da
FKT1NJJ1
Njemački jezik I
FKT1NJJ1 4
Da
FKT1SJ3_1
Strani jezik III - 1
FKT1SJ3_1 4
Ne
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
Kultura i turizam - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT1KA
Kulturna antropologija
FKT1KA 5
Da
FKT1KP
Književnost i poezija
FKT1KP 4
Da
FKT1I
Informatika
FKT1I 4
Da
FKT1KB2
Kulturna baština II
FKT1KB2 5
Da
FKT1D
Demografija
FKT1D 1
Da
FKT1TGCGS
Turistička geografija Crne Gore i svijeta
FKT1TGCGS 1
Da
FKT1VP
Video produkcija
FKT1VP 2
Da
FKT1EJ2
Engleski jezik II
FKT1EJ2 4
Da
FKT1NJJ2
Njemački jezik II
FKT1NJJ2 4
Da
FKT1SJ3_2
Strani jezik III – 2
FKT1SJ3_2 4
Ne
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
Kultura i turizam - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT2EKT
Ekonomika kulture i turizma
FKT2EKT 5
Da
FKT2IU
Istorija umjetnosti
FKT2IU 5
Da
FKT2KB3
Kulturna baština III
FKT2KB3 5
Da
FKT2TTI
Tematski turizam I
FKT2TTI 2
Da
FKT2TK
Tradicionalne kulture
FKT2TK 5
Da
FKT2EJ1
Engleski jezik III
FKT2EJ1 4
Da
FKT2NJJ1
Njemački jezik III
FKT2NJJ1 4
Da
FKT2SJ3_3
Strani jezik III – 3
FKT2SJ3_3 4
Ne
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
Ne
Kultura i turizam - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT2MITK
Metodologija istraživanja tržišta u kulturi i turizmu
FKT2MITK 4
Da
FKT2EMT
Ekonomika i menadžment turizma
FKT2EMT 3
Da
FKT2PMK
Psihologija marketinga kulture
FKT2PMK 4
Da
FKT2PI
Preduzetništvo i inovacije
FKT2PI 4
Da
FKT2KB4
Kulturna baština IV
FKT2KB4 5
Da
FKT2TTII
Tematski turizam II
FKT2TTII 2
Da
FKT2EJ2
Engleski jezik IV
FKT2EJ2 4
Da
FKT2NJJ2
Njemački jezik IV
FKT2NJJ2 4
Da
FKT2SJ3_4
Strani jezik III – 4
FKT2SJ3_4 4
Ne
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
Ne
Kultura i turizam - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT3MISU
Moderna i savremena umjetnost
FKT3MISU 5
Da
FKT3RFTK
Računovodstvo i finansije u kulturi i turizmu
FKT3RFTK 5
Da
FKT3KB5
Kulturna baština V
FKT3KB5 5
Da
FKT3TTIII
Tematski turizam III
FKT3TTIII 4
Da
FKT3SKT
Sociologija kulture i turizma
FKT3SKT 3
Da
FKT3EJ1
Engleski jezik V
FKT3EJ1 4
Da
FKT3NJJ1
Njemački jezik V
FKT3NJJ1 4
Da
FKT3SJ3_5
Strani jezik III – 5
FKT3SJ3_5 4
Ne
NIM5
Naučno-istraživački modul 5
NIM5 2
Ne
Kultura i turizam - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT3KI
Kreativne industrije
FKT3KI 5
Da
FKT3TTIV
Tematski turizam IV
FKT3TTIV 4
Da
FKT3KB6
Kulturna baština VI
FKT3KB6 5
Da
FKT3EJ2
Engleski jezik VI
FKT3EJ2 4
Da
FKT3NJJ2
Njemački jezik VI
FKT3NJJ2 4
Da
FKT3DR
Diplomski rad
FKT3DR 8
Da
FKT3SJ3_6
Strani jezik III – 6
FKT3SJ3_6 4
Ne
NIM6
Naučno-istraživački modul 6
NIM6 2
Ne
Kineske studije - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT1EIRks
Ekonomija i razvoj (globalizacija)
FKT1EIRks 4
2P+1V
Da
2P+1V
FKT1KJ1ks
Kineski jezik 1
FKT1KJ1ks 8
2P+1V
Da
2P+1V
FKT1KCks
Istorija i geografija Kine – KINESKA CIVILIZACIJA
FKT1KCks 6
2P+1V
Da
2P+1V
FKT1I1
Informatika 1
FKT1I1 6
2P+1V
Da
2P+1V
FKT1PSks
Psihologija
FKT1PSks 4
2P+1V
Da
2P+1V
FKT1IIK1ks
Ideje i karakter 1
FKT1IIK1ks 2
30
Da
30
NIM1
Naučno-istraživački modul
NIM1 2
Ne
Kineske studije - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT1KKks
Kineska kultura
FKT1KKks 6
4+2
Da
4+2
FKT1IK2ks
Ideje i karakter 2
FKT1IK2ks 2
2
Da
2
FKT1KJ2ks
Kineski jezik 2
FKT1KJ2ks 8
2+1
Da
2+1
FKT1BPIks
Biznis, preduzetništvo i inovacije u Kini i Crnoj Gori
FKT1BPIks 4
2+2
Da
2+2
FKT1MKIks
Metodologija kvantitativnih istraživanja
FKT1MKIks 4
2+2
Da
2+2
FKT1I2ks
Informatika 2
FKT1I2ks 6
2+2
Da
2+2
FKT1RIMks
Religija i mitologija
FKT1RIMks 2
1+1
Da
1+1
NIM2
Naučno-istraživački modul 2
NIM2 2
Ne
Kineske studije - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT2KA
Kineska antropologija
FKT2KA 6
2+1
Da
2+1
FKT2KF
Kineska filozofija
FKT2KF 6
2+1
Da
2+1
FKT2FN
Filozofija nauke
FKT2FN 4
2+0
Da
2+0
FKT2IIK3ks
Ideje i karakter 3
FKT2IIK3ks 2
30
Da
30
FKT2IINT
Informatika i nove tehnologije
FKT2IINT 4
2+1
Da
2+1
FKT2KJ3
Kineski jezik 3
FKT2KJ3 8
4+2
Da
4+2
NIM3
Naučno-istraživački modul 3
NIM3 2
Ne
Kineske studije - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT2IKEMks
Istorija kineske ekonomske misli
FKT2IKEMks 8
4+2
Da
4+2
FKT2KPks
Kinesko pravo
FKT2KPks 4
2+2
Da
2+2
FKT1D
Demografija
FKT1D 4
2+2
Ne
2+2
FKT2KJ4
Kineski jezik 4
FKT2KJ4 8
4+2
Da
4+2
FKT2UPks
Upravljanje projektima
FKT2UPks 6
2+1
Da
2+1
FKT2IK4ks
Ideje i karakter 4
FKT2IK4ks 2
1+0
Da
1+0
NIM4
Naučno-istraživački modul 4
NIM4 2
Ne
Kineske studije - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FKT2TK
Tradicionalne kulture
FKT2TK 4
2+0
Ne
2+0
FKT5KKIP
Kineska književnost i proza
FKT5KKIP 6
2+2
Da
2+2
FKT5EIIR
Ekonomske ideje istorija i razvoj
FKT5EIIR 4
2+0
Da
2+0
FKT5KIAE
Kineska i azijska ekonomija
FKT5KIAE 6
2+2
Da
2+2
FKT5KJ5
Kineski jezik 5
FKT5KJ5 8
4+2
Da
4+2
FKT5IK5
Ideje i karakter 5
FKT5IK5 2
1
Da
1
NIM5
Naučno-istraživački modul 5
NIM5 2
Ne
VATEL studije - 1. godina
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
VATEL-GES101
Management I (dvosemestralni predmet)
VATEL-GES101 6
Da
VATEL-MKT101
Marketing I (dvosemestralni predmet)
VATEL-MKT101 4
Da
VATEL-ECO101
Company Economics (dvosemestralni predmet)
VATEL-ECO101 4
Da
VATEL-ENV101
F&B Environment (dvosemestralni predmet)
VATEL-ENV101 4
Da
VATEL-ENV102
Hospitality Industry Environment (dvosemestralni predmet)
VATEL-ENV102 4
Da
VATEL-LAN101
English Language (dvosemestralni predmet)
VATEL-LAN101 6
Da
VATEL-LAN102
French Language (dvosemestralni predmet)
VATEL-LAN102 4
Da
VATEL-NUT101
Nutrition I
VATEL-NUT101 1
Da
VATEL-VIN101
Wine Vintages
VATEL-VIN101 4
Da
VATEL-GRH101
Human Resources I
VATEL-GRH101 4
Da
VATEL-INF101
Computer Sciences I
VATEL-INF101 4
Da
VATEL-NUT102
Hygiene and Safety
VATEL-NUT102 1
Da
VATEL-CP102
Self Image
VATEL-CP102 2
Da
VATEL-APR101
Initiation to Restaurant Practice
VATEL-APR101 0
Da
VATEL-APC101
Initiation to Cooking Practices
VATEL-APC101 0
Da
VATEL-CUP101
Professional Culture
VATEL-CUP101 2
Da
VATEL-STA101
Domestic Professional Internship
VATEL-STA101 5
Da
VATEL-APP101
Professional Practices (dvosemestralni predmet)
VATEL-APP101 5
Da
NIM1VATEL
Naučno - israživački modul I (dvosemestralni predmet)
NIM1VATEL 4
Ne
VATEL studije - 2. godina
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
VATEL-GES201
Management II (dvosemestralni predmet)
VATEL-GES201 6
Da
VATEL-MKT201
Marketing II (dvosemestralni predmet)
VATEL-MKT201 4
Da
VATEL-JUR201
Legal Culture (dvosemestralni predmet)
VATEL-JUR201 6
Da
VATEL-LAN201
English Language (dvosemestralni predmet)
VATEL-LAN201 6
Da
VATEL-LAN202
French Language (dvosemestralni predmet)
VATEL-LAN202 4
Da
VATEL-APP201
Professional Practices (dvosemestralni predmet)
VATEL-APP201 3
Da
VATEL-ECO202
Economic Environment
VATEL-ECO202 2
Da
VATEL-ACT201
Current Events in the Hospitality Industry
VATEL-ACT201 2
Da
VATEL-NUT201
Nutrition II
VATEL-NUT201 2
Da
VATEL-VIN201
Worldwide Wine Vintages
VATEL-VIN201 2
Da
VATEL-INF201
Computer Sciences II
VATEL-INF201 4
Da
VATEL-GRH201
Human Resources II
VATEL-GRH201 4
Da
VATEL-ECO201
Economy of Tourism
VATEL-ECO201 4
Da
VATEL-COM201
Oral Communication
VATEL-COM201 4
Da
VATEL-STA201
International Professional Internship
VATEL-STA201 6
Da
VATEL-M1IR
M1 Internship Report
VATEL-M1IR 1
Da
NIM2VATEL
Naučno - israživački modul II (dvosemestralni predmet)
NIM2VATEL 4
Ne
VATEL studije - 3. godina
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
VATEL-GES301
Introduction to Cost Control (dvosemestralni predmet)
VATEL-GES301 8
Da
VATEL-MKT301
Marketing III (dvosemestralni predmet)
VATEL-MKT301 6
Da
VATEL-CLT301
Multicultural Management (dvosemestralni predmet)
VATEL-CLT301 2
Da
VATEL-LAN301
English Language (dvosemestralni predmet)
VATEL-LAN301 2
Ne
VATEL-LAN302
French Language (dvosemestralni predmet)
VATEL-LAN302 6
Da
VATEL-LAN303
Chinese Language (dvosemestralni predmet)
VATEL-LAN303 2
Ne
VATEL-APP301
Managerial Experience (dvosemestralni predmet)
VATEL-APP301 4
Da
VATEL-FIS301
Taxation
VATEL-FIS301 4
Da
VATEL-PRO301
Hospitality Sales
VATEL-PRO301 3
Da
VATEL-VIN301
Wine, Beer and Spirits
VATEL-VIN301 2
Da
VATEL-GRH301
Human Resources III
VATEL-GRH301 6
Da
VATEL-INF301
Computer Sciences III
VATEL-INF301 4
Da
VATEL-CP301
Career Project
VATEL-CP301 0
Da
VATEL-GEO301
Geopolitics
VATEL-GEO301 2
Da
VATEL-TOU301
Tourism and Travelling
VATEL-TOU301 4
Da
VATEL-NGO301
Negotiation
VATEL-NGO301 3
Da
VATEL-PI301
Professional Internship
VATEL-PI301 4
Da
NIM3VATEL
Naučno - israživački modul III (dvosemestralni predmet)
NIM3VATEL 4
Ne