Obavještenja

Usmeni ispit Kulturna baština II i IV kod prof. Ivanovića 23. jun AP

Ispit će se održati u već predviđenom terminu i satnici (23. jun od 17-20h) ali u amfiteatru AP.