Obavještenja

blog-img
Konkurs MBA - Vatel

- U trajanju od dvije godine, 120 ECTS –

Master akademske studije “Međunarodno hotelijerstvo i menadžment” se realizuju na Fakultetu za kulturu i turizam na studijskom programu Vatel -Međunarodno hotelijerstvo i menadžment. Akademski program je osnovan u saradnji sa Azmont Investment grupacijom i Vatel International Business School for Hotel and Tourism Management koja sa preko pedeset škola širom svijeta predstavlja vodeću instituciju iz ove oblasti na svijetu. Kvalitet rada je i zvanično potvrđen 2016. godine dobijanjem nagrade za najbolju školu iz oblasti hotelskog menadžmenta na svijetu.

Master studije su prvenstveno namijenjene kandidatima koji su stekli diplomu bachelor na Vatel programu-Međunarodno hotelijerstvo i menadžment. Osim pomenutih kandidata, pravo upisa imaju i studenti koji imaju bachelor diplomu iz srodnih oblasti, uz obavezno pohađanje Passarelle programa. Program obuhvata  po pet sedmica teorijske i praktične nastave uz obavezno polaganje ispita na kraju programa, kao i testiranje nivoa znanja engleskog jezika.

Nastave izvode renomirani predavači i eksperti iz prakse iz zemlje i inostranstva, a program se u potpunosti realizuje na engleskom jeziku. Po završetku master studija, student dobijaju međunarodnu priznatu i prepoznatu Vatel diplomu. 

 

Više informacija možete dobiti putem e-maila na: vatel.fkt@udg.edu.me ili pozivom na broj 067492022.

Prijava traje do 15.10.2020. Prijavni formular je moguće pronaći na: www.udg.edu.me/fkt/download